Fuelo


<< Май 2015 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
    
1  A95: 2,29лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,05лв./л 
2  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,05лв./л 
3  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,05лв./л 
4  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,05лв./л 
5  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
6  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
7  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
8  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
9  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
10  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,32лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
11  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,30лв./л
 ГАЗ: 1,04лв./л 
12  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,27лв./л
 ГАЗ: 1,03лв./л 
13  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,27лв./л
 ГАЗ: 1,02лв./л 
14  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,26лв./л
 ГАЗ: 1,02лв./л 
15  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,26лв./л
 ГАЗ: 1,02лв./л 
16  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,24лв./л
 ГАЗ: 1,01лв./л 
17  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,24лв./л
 ГАЗ: 1,01лв./л 
18  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,25лв./л
 ГАЗ: 1,01лв./л 
19  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,23лв./л
 ГАЗ: 1,01лв./л 
20  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,24лв./л
 ГАЗ: 1,01лв./л 
21  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,22лв./л
 ГАЗ: 1,01лв./л 
22  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,16лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
23  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,16лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
24  A95: 2,28лв./л
 ДИЗ: 2,15лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
25  A95: 2,26лв./л
 ДИЗ: 2,15лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
26  A95: 2,26лв./л
 ДИЗ: 2,15лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
27  A95: 2,26лв./л
 ДИЗ: 2,15лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
28  A95: 2,26лв./л
 ДИЗ: 2,14лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
29  A95: 2,26лв./л
 ДИЗ: 2,14лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
30  A95: 2,24лв./л
 ДИЗ: 2,13лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л 
31  A95: 2,23лв./л
 ДИЗ: 2,12лв./л
 ГАЗ: 1,00лв./л