Fuelo


<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,87лв./л 
2  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,87лв./л 
3  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,88лв./л 
4  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,88лв./л 
5  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
6  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
7  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
8  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
9  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
10  A95: 2,03лв./л
 ДИЗ: 2,05лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
11  A95: 2,02лв./л
 ДИЗ: 2,04лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
12  A95: 2,02лв./л
 ДИЗ: 2,04лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
13  A95: 2,02лв./л
 ДИЗ: 2,03лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
14  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,03лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
15  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,03лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
16  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,02лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
17  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,03лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
18  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,03лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
19  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,02лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
20  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,02лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
21  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,02лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
22  A95: 2,01лв./л
 ДИЗ: 2,02лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
23  A95: 2,00лв./л
 ДИЗ: 2,01лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
24  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,99лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
25  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,99лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
26  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,99лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
27  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,99лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
28  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,99лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
29  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,99лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
30  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,98лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л 
31  A95: 1,98лв./л
 ДИЗ: 1,98лв./л
 ГАЗ: 0,89лв./л