Fuelo


<< Март 2023 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,87лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
2  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,87лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
3  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,87лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
4  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
5  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
6  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
7  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
8  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
9  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
10  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
11  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
12  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
13  A95: 2,59лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
14  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,86лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
15  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,85лв./л
 ГАЗ: 1,21лв./л 
16  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,83лв./л
 ГАЗ: 1,20лв./л 
17  A95: 2,58лв./л
 ДИЗ: 2,83лв./л
 ГАЗ: 1,20лв./л 
18  A95: 2,57лв./л
 ДИЗ: 2,83лв./л
 ГАЗ: 1,20лв./л 
19  A95: 2,57лв./л
 ДИЗ: 2,82лв./л
 ГАЗ: 1,20лв./л 
20  A95: 2,57лв./л
 ДИЗ: 2,81лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
21  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,80лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
22  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,80лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
23  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,80лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
24  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,79лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
25  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,79лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
26  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,78лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
27  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,79лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
28  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,77лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
29  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,76лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
30  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,76лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л 
31  A95: 2,56лв./л
 ДИЗ: 2,75лв./л
 ГАЗ: 1,19лв./л