Fuelo


Класация по области за 17 юли 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-10,76ст.

-15,49ст.

-6,88ст.

-33,134

2 =

Варна

-9,29ст.

-12,64ст.

-8,87ст.

-30,798

3 =

Добрич

-5,85ст.

-8,46ст.

-7,17ст.

-21,483

4 =

Ямбол

-5,29ст.

-7,59ст.

-7,97ст.

-20,848

5 =

Велико Търново

-7,57ст.

-7,57ст.

-2,62ст.

-17,763

6 =

Габрово

-5,19ст.

-6,16ст.

-3,81ст.

-15,165

7 =

Стара Загора

-4,63ст.

-6,66ст.

-3,13ст.

-14,417

8 =

Разград

-2,90ст.

-5,23ст.

-4,86ст.

-12,991

9 =

Сливен

-3,87ст.

-5,40ст.

-3,49ст.

-12,764

10 =

Пловдив

-1,09ст.

-2,38ст.

-7,78ст.

-11,241

11 =
Силистра
-3,28ст.
-4,14ст.
-2,00ст.
-9,414
12 =
Пазарджик
-1,82ст.
-1,11ст.
-2,57ст.
-5,503
13 =
Хасково
-1,25ст.
-2,36ст.
-1,09ст.
-4,706
14 =
Търговище
0,71ст.
1,39ст.
-4,95ст.
-2,858
15 =
Кърджали
0,84ст.
-1,78ст.
-0,77ст.
-1,707
16 =
Смолян
0,32ст.
0,56ст.
-0,85ст.
0,031
17 =
Враца
0,77ст.
0,00ст.
1,00ст.
1,773
18 =
София
-0,31ст.
0,20ст.
1,96ст.
1,855
19 =
Плевен
-0,30ст.
0,89ст.
2,41ст.
3,003
20 =
Шумен
3,19ст.
4,94ст.
-2,77ст.
5,365
21 =
Бургас
1,04ст.
0,19ст.
4,85ст.
6,078
22 =
Благоевград
2,02ст.
2,49ст.
2,61ст.
7,129
23 =
Ловеч
1,26ст.
2,31ст.
3,63ст.
7,196
24 =
Видин
3,13ст.
3,16ст.
2,44ст.
8,729
25 =
Перник
3,04ст.
4,28ст.
3,06ст.
10,379
26 =
Монтана
3,63ст.
4,53ст.
3,09ст.
11,258
27 =
Кюстендил
3,19ст.
4,38ст.
4,30ст.
11,859
28 =
София (столица)
2,89ст.
4,22ст.
6,93ст.
14,039

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.