Fuelo


Класация по области за 21 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Стара Загора

-3,12ст.

-4,07ст.

-2,69ст.

-9,883

2 =

Ямбол

-2,72ст.

-3,95ст.

-3,16ст.

-9,829

3 =

Русе

-3,41ст.

-4,20ст.

-0,60ст.

-8,209

4 =

Габрово

-2,23ст.

-2,94ст.

-2,67ст.

-7,830

5 =

Велико Търново

-3,62ст.

-3,39ст.

-0,65ст.

-7,671

6 =

Пловдив

-1,85ст.

-2,92ст.

-1,79ст.

-6,560

7 =

Шумен

0,67ст.

0,69ст.

-6,82ст.

-5,457

8 =

София

-1,72ст.

-2,13ст.

0,30ст.

-3,553

9 =

Хасково

-1,76ст.

-1,78ст.

0,12ст.

-3,419

10 =

Сливен

-1,02ст.

-2,44ст.

0,46ст.

-2,997

11 =
Добрич
-1,47ст.
-0,90ст.
-0,62ст.
-2,992
12 =
София (столица)
-0,99ст.
-1,58ст.
-0,29ст.
-2,854
13 =
Пазарджик
-1,18ст.
-0,68ст.
-0,71ст.
-2,565
14 =
Перник
-0,86ст.
-1,89ст.
0,43ст.
-2,321
15 =
Бургас
-0,95ст.
-2,22ст.
0,88ст.
-2,291
16 =
Разград
-0,15ст.
-1,12ст.
-0,64ст.
-1,905
17 =
Силистра
0,13ст.
-0,45ст.
-0,83ст.
-1,156
18 =
Смолян
-0,59ст.
-0,67ст.
0,74ст.
-0,521
19 =
Ловеч
-0,70ст.
-0,81ст.
2,46ст.
0,948
20 =
Благоевград
0,04ст.
0,09ст.
1,80ст.
1,930
21 =
Варна
1,52ст.
1,22ст.
-0,63ст.
2,112
22 =
Търговище
2,50ст.
1,71ст.
-1,80ст.
2,406
23 =
Монтана
-0,14ст.
0,09ст.
2,72ст.
2,663
24 =
Кърджали
1,26ст.
-0,40ст.
2,40ст.
3,257
25 =
Плевен
2,48ст.
1,87ст.
2,13ст.
6,479
26 =
Враца
2,09ст.
2,39ст.
2,06ст.
6,536
27 =
Кюстендил
1,94ст.
2,41ст.
2,90ст.
7,258
28 =
Видин
3,16ст.
2,41ст.
2,95ст.
8,515

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.