Fuelo


Класация по области за 16 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,90ст.

-6,68ст.

-5,10ст.

-17,677

2 =

Стара Загора

-3,41ст.

-3,95ст.

-2,41ст.

-9,772

3 =

Ямбол

-2,58ст.

-3,43ст.

-3,42ст.

-9,435

4 =

Габрово

-2,58ст.

-2,84ст.

-3,15ст.

-8,573

5 =

Русе

-3,32ст.

-4,11ст.

-0,66ст.

-8,089

6 =

Пловдив

-1,92ст.

-2,45ст.

-1,72ст.

-6,088

7 =

Шумен

0,67ст.

1,47ст.

-6,76ст.

-4,619

8 =

София

-2,20ст.

-2,51ст.

0,37ст.

-4,340

9 =

Хасково

-2,47ст.

-1,75ст.

0,05ст.

-4,176

10 =

София (столица)

-1,35ст.

-1,29ст.

-0,65ст.

-3,297

11 =
Добрич
-1,43ст.
-0,18ст.
-0,69ст.
-2,297
12 =
Пазарджик
-1,18ст.
-0,48ст.
-0,62ст.
-2,275
13 +1
Сливен
-0,78ст.
-1,68ст.
0,95ст.
-1,504
14 +1
Бургас
-0,59ст.
-1,50ст.
0,75ст.
-1,347
15 -2
Разград
0,03ст.
-0,32ст.
-0,96ст.
-1,254
16 =
Перник
-0,82ст.
-1,32ст.
1,00ст.
-1,143
17 +1
Смолян
-0,67ст.
-0,44ст.
0,38ст.
-0,720
18 -1
Силистра
0,00ст.
-0,06ст.
-0,54ст.
-0,606
19 =
Ловеч
-0,85ст.
-0,69ст.
2,97ст.
1,431
20 =
Търговище
1,97ст.
1,59ст.
-1,88ст.
1,679
21 =
Благоевград
-0,20ст.
0,45ст.
1,83ст.
2,087
22 =
Варна
1,41ст.
1,78ст.
-0,59ст.
2,600
23 =
Монтана
0,06ст.
0,63ст.
3,32ст.
4,006
24 =
Кърджали
1,31ст.
0,22ст.
3,03ст.
4,560
25 =
Враца
1,76ст.
2,61ст.
2,08ст.
6,448
26 =
Плевен
2,48ст.
2,48ст.
2,71ст.
7,667
27 =
Кюстендил
1,66ст.
2,88ст.
3,48ст.
8,023
28 =
Видин
2,60ст.
2,48ст.
3,42ст.
8,503

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.