Fuelo


Класация по области за 11 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-6,07ст.

-7,30ст.

-5,83ст.

-19,199

2 =

Стара Загора

-3,83ст.

-5,10ст.

-3,31ст.

-12,241

3 =

Пловдив

-3,07ст.

-3,91ст.

-5,09ст.

-12,071

4 =

Габрово

-3,78ст.

-3,78ст.

-3,83ст.

-11,390

5 =

Русе

-3,93ст.

-4,53ст.

-2,14ст.

-10,590

6 =

Ямбол

-2,22ст.

-2,89ст.

-4,61ст.

-9,727

7 =

Шумен

0,89ст.

1,34ст.

-9,65ст.

-7,413

8 =

Търговище

-0,31ст.

-1,90ст.

-4,56ст.

-6,773

9 =

Разград

-0,78ст.

-1,33ст.

-2,81ст.

-4,926

10 =

София

-2,31ст.

-2,61ст.

0,40ст.

-4,509

11 =
Хасково
-2,55ст.
-1,97ст.
0,50ст.
-4,028
12 =
Ловеч
-1,36ст.
-2,85ст.
1,93ст.
-2,288
13 +1
София (столица)
-1,16ст.
-1,29ст.
0,54ст.
-1,903
14 -1
Пазарджик
-0,93ст.
-0,07ст.
-0,86ст.
-1,861
15 =
Добрич
-1,16ст.
0,42ст.
-0,63ст.
-1,371
16 =
Смолян
-0,48ст.
-0,34ст.
-0,53ст.
-1,346
17 =
Силистра
-0,03ст.
0,16ст.
-1,20ст.
-1,075
18 =
Бургас
-0,25ст.
-1,13ст.
1,46ст.
0,078
19 =
Варна
1,44ст.
1,82ст.
-2,96ст.
0,299
20 =
Благоевград
-0,17ст.
0,49ст.
0,56ст.
0,879
21 =
Перник
-0,57ст.
-0,86ст.
2,33ст.
0,905
22 =
Сливен
-0,24ст.
-0,98ст.
2,27ст.
1,043
23 =
Кърджали
1,11ст.
-0,42ст.
2,94ст.
3,626
24 =
Враца
1,56ст.
2,30ст.
2,14ст.
5,999
25 =
Плевен
1,49ст.
1,20ст.
3,98ст.
6,667
26 =
Монтана
0,86ст.
1,63ст.
4,96ст.
7,446
27 =
Кюстендил
2,03ст.
3,21ст.
5,00ст.
10,235
28 =
Видин
3,00ст.
3,19ст.
4,47ст.
10,659

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.