Fuelo


Класация по области за 14 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,90ст.

-7,31ст.

-4,89ст.

-18,109

2 =

Пловдив

-4,16ст.

-5,34ст.

-5,66ст.

-15,167

3 =

Габрово

-4,09ст.

-4,22ст.

-3,10ст.

-11,416

4 =

Стара Загора

-3,78ст.

-5,02ст.

-2,07ст.

-10,872

5 =

Русе

-3,63ст.

-4,74ст.

-1,93ст.

-10,300

6 =

Ямбол

-2,44ст.

-2,84ст.

-3,61ст.

-8,895

7 =

Хасково

-3,57ст.

-3,13ст.

-0,20ст.

-6,897

8 =

Търговище

0,00ст.

-1,62ст.

-4,21ст.

-5,825

9 =

Шумен

1,49ст.

1,74ст.

-7,24ст.

-4,012

10 =

София

-2,05ст.

-2,21ст.

0,90ст.

-3,366

11 =
Разград
-0,53ст.
-0,83ст.
-1,63ст.
-2,991
12 =
Добрич
-1,24ст.
0,21ст.
-1,26ст.
-2,294
13 =
Ловеч
-1,34ст.
-2,91ст.
2,27ст.
-1,988
14 =
Пазарджик
-0,69ст.
0,17ст.
-0,50ст.
-1,017
15 =
София (столица)
-0,90ст.
-0,83ст.
0,76ст.
-0,967
16 =
Смолян
-0,28ст.
-0,17ст.
-0,03ст.
-0,475
17 +1
Перник
-1,07ст.
-0,79ст.
2,14ст.
0,286
18 -1
Силистра
0,31ст.
0,50ст.
-0,52ст.
0,293
19 =
Бургас
-0,03ст.
-0,80ст.
1,94ст.
1,118
20 =
Благоевград
0,11ст.
0,56ст.
0,85ст.
1,518
21 =
Варна
2,06ст.
2,47ст.
-2,36ст.
2,173
22 =
Сливен
0,16ст.
-0,56ст.
2,85ст.
2,457
23 =
Кърджали
1,33ст.
-0,24ст.
3,45ст.
4,548
24 =
Враца
1,71ст.
2,26ст.
2,11ст.
6,083
25 =
Плевен
1,82ст.
1,42ст.
4,77ст.
8,002
26 =
Монтана
1,49ст.
2,40ст.
5,12ст.
9,006
27 =
Видин
2,76ст.
3,04ст.
4,37ст.
10,166
28 =
Кюстендил
2,77ст.
3,94ст.
5,87ст.
12,584

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.