Fuelo


Класация по области за 19 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,63ст.

-5,69ст.

-2,27ст.

-12,596

2 =

Пловдив

-4,31ст.

-5,98ст.

-2,09ст.

-12,376

3 =

Габрово

-3,97ст.

-4,38ст.

-3,34ст.

-11,689

4 =

Велико Търново

-4,59ст.

-4,92ст.

-1,73ст.

-11,235

5 =

Ямбол

-3,19ст.

-2,92ст.

-2,61ст.

-8,726

6 =

Стара Загора

-3,20ст.

-4,51ст.

-0,69ст.

-8,399

7 =

Хасково

-3,93ст.

-3,29ст.

-1,07ст.

-8,286

8 =

София (столица)

-2,87ст.

-2,29ст.

-0,60ст.

-5,757

9 =

Търговище

-0,10ст.

-1,86ст.

-3,68ст.

-5,629

10 =

Добрич

-1,51ст.

-0,27ст.

-3,13ст.

-4,910

11 =
София
-2,39ст.
-2,04ст.
0,42ст.
-4,008
12 =
Шумен
-0,37ст.
-1,15ст.
-2,12ст.
-3,640
13 =
Ловеч
-1,00ст.
-2,94ст.
1,10ст.
-2,839
14 =
Пазарджик
-1,00ст.
-0,41ст.
-0,63ст.
-2,041
15 +1
Смолян
-0,50ст.
-0,61ст.
-0,47ст.
-1,580
16 -1
Бургас
-0,51ст.
-1,29ст.
0,24ст.
-1,563
17 =
Перник
-1,32ст.
-0,93ст.
0,76ст.
-1,488
18 =
Сливен
-0,12ст.
-0,86ст.
0,37ст.
-0,617
19 =
Разград
-0,17ст.
-0,17ст.
0,19ст.
-0,148
20 =
Благоевград
-0,28ст.
0,27ст.
0,14ст.
0,124
21 =
Силистра
0,25ст.
0,63ст.
0,64ст.
1,515
22 =
Варна
1,95ст.
2,25ст.
-1,68ст.
2,521
23 =
Кърджали
1,39ст.
-0,18ст.
2,19ст.
3,398
24 =
Враца
1,50ст.
2,21ст.
1,22ст.
4,929
25 =
Плевен
1,73ст.
1,21ст.
2,94ст.
5,879
26 =
Монтана
1,89ст.
2,11ст.
2,68ст.
6,680
27 =
Видин
2,52ст.
2,78ст.
2,53ст.
7,824
28 =
Кюстендил
2,31ст.
3,51ст.
3,25ст.
9,070

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.