Fuelo


Класация по области за 21 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,63ст.

-5,69ст.

-1,98ст.

-12,303

2 =

Пловдив

-4,25ст.

-5,94ст.

-1,60ст.

-11,791

3 =

Габрово

-4,09ст.

-4,69ст.

-2,69ст.

-11,471

4 =

Велико Търново

-4,55ст.

-4,86ст.

-1,52ст.

-10,928

5 =

Стара Загора

-3,17ст.

-4,43ст.

-0,55ст.

-8,151

6 =

Хасково

-3,93ст.

-3,29ст.

-0,69ст.

-7,913

7 =

Ямбол

-3,19ст.

-2,92ст.

-1,74ст.

-7,855

8 =

София (столица)

-2,88ст.

-2,30ст.

-0,94ст.

-6,121

9 =

Търговище

-0,10ст.

-1,86ст.

-3,00ст.

-4,952

10 =

София

-2,39ст.

-2,04ст.

0,46ст.

-3,963

11 =
Добрич
-1,47ст.
-0,27ст.
-2,09ст.
-3,826
12 =
Шумен
-0,37ст.
-1,15ст.
-1,62ст.
-3,140
13 =
Ловеч
-1,00ст.
-2,94ст.
1,05ст.
-2,887
14 =
Пазарджик
-1,00ст.
-0,41ст.
-0,53ст.
-1,940
15 =
Перник
-1,32ст.
-0,93ст.
0,62ст.
-1,631
16 =
Бургас
-0,52ст.
-1,29ст.
0,20ст.
-1,611
17 =
Смолян
-0,50ст.
-0,61ст.
-0,41ст.
-1,522
18 =
Сливен
-0,14ст.
-0,86ст.
0,27ст.
-0,735
19 =
Разград
-0,17ст.
-0,17ст.
0,59ст.
0,259
20 =
Благоевград
-0,28ст.
0,27ст.
0,58ст.
0,561
21 =
Силистра
0,25ст.
0,63ст.
0,08ст.
0,955
22 =
Кърджали
1,39ст.
-0,18ст.
2,10ст.
3,301
23 =
Варна
1,93ст.
2,20ст.
-0,42ст.
3,701
24 =
Враца
1,50ст.
2,21ст.
1,27ст.
4,983
25 =
Плевен
1,73ст.
1,21ст.
2,55ст.
5,496
26 =
Монтана
1,89ст.
2,11ст.
2,20ст.
6,200
27 =
Видин
2,52ст.
2,78ст.
2,11ст.
7,403
28 =
Кюстендил
2,31ст.
3,51ст.
2,69ст.
8,507

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.