Fuelo


Класация по области за 23 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,57ст.

-5,68ст.

-1,83ст.

-12,078

2 =

Пловдив

-4,26ст.

-5,96ст.

-1,47ст.

-11,692

3 =

Габрово

-4,09ст.

-4,72ст.

-2,62ст.

-11,433

4 =

Велико Търново

-4,55ст.

-4,88ст.

-1,42ст.

-10,851

5 =

Ямбол

-3,19ст.

-3,05ст.

-1,71ст.

-7,958

6 =

Стара Загора

-3,17ст.

-4,45ст.

-0,30ст.

-7,917

7 =

Хасково

-3,62ст.

-3,26ст.

-0,61ст.

-7,492

8 =

София (столица)

-2,87ст.

-2,32ст.

-0,47ст.

-5,666

9 =

Търговище

-0,07ст.

-2,05ст.

-2,91ст.

-5,031

10 =

София

-2,39ст.

-2,09ст.

0,46ст.

-4,015

11 =
Добрич
-1,47ст.
-0,27ст.
-2,04ст.
-3,782
12 =
Ловеч
-1,00ст.
-2,94ст.
1,05ст.
-2,887
13 =
Шумен
-0,37ст.
-1,15ст.
-0,88ст.
-2,405
14 =
Пазарджик
-1,00ст.
-0,44ст.
-0,49ст.
-1,934
15 =
Перник
-1,32ст.
-0,93ст.
0,71ст.
-1,536
16 =
Бургас
-0,52ст.
-1,29ст.
0,28ст.
-1,531
17 =
Смолян
-0,50ст.
-0,63ст.
-0,35ст.
-1,487
18 =
Сливен
-0,14ст.
-0,86ст.
0,37ст.
-0,637
19 =
Разград
-0,17ст.
-0,17ст.
0,74ст.
0,407
20 =
Благоевград
-0,28ст.
0,22ст.
0,66ст.
0,603
21 =
Силистра
0,25ст.
0,56ст.
0,16ст.
0,973
22 =
Кърджали
1,39ст.
-0,18ст.
2,16ст.
3,366
23 =
Варна
1,93ст.
2,20ст.
-0,29ст.
3,838
24 =
Враца
1,59ст.
2,30ст.
1,51ст.
5,398
25 =
Плевен
1,73ст.
1,21ст.
2,60ст.
5,539
26 =
Монтана
1,83ст.
2,37ст.
2,36ст.
6,560
27 =
Видин
2,52ст.
2,74ст.
2,21ст.
7,471
28 =
Кюстендил
2,31ст.
3,51ст.
2,75ст.
8,570

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.