Fuelo


Класация по области за 29 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,60ст.

-5,68ст.

-2,24ст.

-12,524

2 =

Габрово

-4,09ст.

-4,72ст.

-3,17ст.

-11,985

3 =

Пловдив

-4,17ст.

-5,88ст.

-1,81ст.

-11,863

4 =

Велико Търново

-4,55ст.

-4,88ст.

-1,76ст.

-11,184

5 =

Стара Загора

-3,17ст.

-4,52ст.

-0,78ст.

-8,471

6 =

Ямбол

-3,25ст.

-3,11ст.

-2,06ст.

-8,423

7 =

Хасково

-3,62ст.

-3,26ст.

-1,05ст.

-7,932

8 =

София (столица)

-2,95ст.

-2,48ст.

-0,80ст.

-6,226

9 =

Търговище

-0,07ст.

-2,14ст.

-3,03ст.

-5,244

10 =

София

-2,45ст.

-2,25ст.

-0,03ст.

-4,730

11 =
Добрич
-1,47ст.
-0,27ст.
-2,61ст.
-4,347
12 +1
Ловеч
-1,00ст.
-2,68ст.
0,61ст.
-3,071
13 -1
Шумен
-0,37ст.
-1,26ст.
-1,06ст.
-2,684
14 =
Пазарджик
-1,00ст.
-0,44ст.
-0,86ст.
-2,307
15 =
Бургас
-0,51ст.
-1,34ст.
-0,27ст.
-2,132
16 =
Перник
-1,32ст.
-0,93ст.
0,29ст.
-1,964
17 =
Смолян
-0,50ст.
-0,68ст.
-0,71ст.
-1,889
18 =
Сливен
-0,14ст.
-0,86ст.
-0,10ст.
-1,100
19 +1
Благоевград
-0,28ст.
0,22ст.
0,08ст.
0,025
20 -1
Разград
-0,17ст.
-0,14ст.
0,33ст.
0,028
21 =
Силистра
0,03ст.
0,38ст.
0,00ст.
0,406
22 =
Кърджали
1,39ст.
-0,18ст.
1,68ст.
2,882
23 =
Варна
1,86ст.
2,07ст.
-0,62ст.
3,313
24 =
Плевен
1,73ст.
1,21ст.
2,17ст.
5,113
25 +1
Враца
1,67ст.
2,38ст.
1,14ст.
5,192
26 -1
Монтана
1,40ст.
1,77ст.
2,04ст.
5,211
27 =
Видин
2,52ст.
2,74ст.
1,68ст.
6,945
28 =
Кюстендил
2,17ст.
3,23ст.
2,28ст.
7,676

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.