Fuelo


Класация по области за 24 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-5,60ст.

-6,39ст.

-1,19ст.

-13,174

2 =

Ямбол

-4,00ст.

-5,27ст.

-2,06ст.

-11,325

3 =

Велико Търново

-3,85ст.

-4,62ст.

-2,01ст.

-10,483

4 =

Хасково

-3,88ст.

-4,14ст.

-1,34ст.

-9,361

5 =

Пловдив

-2,89ст.

-3,72ст.

-2,39ст.

-8,997

6 =

София

-2,99ст.

-3,66ст.

-1,03ст.

-7,678

7 =

Ловеч

-2,45ст.

-3,45ст.

0,27ст.

-5,631

8 =

Търговище

-0,44ст.

-2,40ст.

-2,29ст.

-5,123

9 +1

Сливен

-2,16ст.

-1,62ст.

-0,84ст.

-4,624

10 -1

Стара Загора

-1,94ст.

-2,66ст.

0,39ст.

-4,209

11 +2
Добрич
-1,79ст.
-1,37ст.
-0,83ст.
-3,983
12 -1
Бургас
-1,65ст.
-2,12ст.
-0,09ст.
-3,851
13 -1
Шумен
-0,16ст.
-1,15ст.
-2,34ст.
-3,655
14 +1
София (столица)
-2,11ст.
-1,61ст.
0,50ст.
-3,223
15 +1
Смолян
-1,88ст.
-1,74ст.
0,40ст.
-3,213
16 -2
Габрово
-0,81ст.
-0,73ст.
-1,28ст.
-2,816
17 =
Пазарджик
-1,33ст.
-0,83ст.
-0,36ст.
-2,524
18 =
Варна
0,21ст.
0,71ст.
-0,62ст.
0,306
19 =
Силистра
0,65ст.
1,63ст.
-0,52ст.
1,750
20 +1
Враца
-0,02ст.
1,06ст.
1,47ст.
2,513
21 -1
Перник
0,74ст.
1,36ст.
0,81ст.
2,907
22 =
Благоевград
0,82ст.
1,58ст.
0,91ст.
3,311
23 =
Разград
0,58ст.
0,47ст.
2,67ст.
3,722
24 =
Кюстендил
1,14ст.
0,54ст.
2,16ст.
3,842
25 =
Монтана
0,88ст.
1,37ст.
2,44ст.
4,694
26 =
Видин
1,32ст.
0,82ст.
2,81ст.
4,951
27 =
Плевен
1,33ст.
0,50ст.
3,28ст.
5,113
28 =
Кърджали
3,30ст.
2,02ст.
2,06ст.
7,383

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.