Fuelo


Класация по области за 30 юни 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,45ст.

-5,56ст.

-2,09ст.

-12,097

2 =

Русе

-4,03ст.

-4,82ст.

-1,37ст.

-10,224

3 =

Велико Търново

-2,99ст.

-4,36ст.

-1,60ст.

-8,939

4 +1

Хасково

-3,40ст.

-4,07ст.

-0,95ст.

-8,426

5 -1

Пловдив

-2,63ст.

-3,94ст.

-1,84ст.

-8,405

6 +1

Добрич

-2,67ст.

-2,54ст.

-1,43ст.

-6,640

7 -1

Ямбол

-1,90ст.

-3,73ст.

-0,91ст.

-6,546

8 =

София

-2,58ст.

-2,79ст.

-0,33ст.

-5,695

9 =

Смолян

-1,93ст.

-2,45ст.

-0,20ст.

-4,577

10 =

Ловеч

-1,60ст.

-3,26ст.

0,34ст.

-4,509

11 =
Бургас
-1,04ст.
-1,94ст.
0,27ст.
-2,711
12 =
Пазарджик
-0,90ст.
-1,17ст.
-0,34ст.
-2,415
13 =
Габрово
-0,88ст.
-0,70ст.
-0,41ст.
-1,986
14 =
София (столица)
-1,26ст.
-1,28ст.
0,80ст.
-1,734
15 =
Сливен
-0,88ст.
-1,26ст.
0,64ст.
-1,497
16 =
Стара Загора
-0,34ст.
-1,77ст.
0,99ст.
-1,128
17 =
Силистра
-0,16ст.
0,19ст.
-0,12ст.
-0,094
18 =
Враца
-0,61ст.
0,17ст.
0,97ст.
0,529
19 =
Търговище
1,79ст.
-1,12ст.
-0,03ст.
0,646
20 =
Варна
0,97ст.
0,38ст.
0,15ст.
1,495
21 =
Разград
-0,08ст.
-0,39ст.
2,59ст.
2,120
22 =
Перник
0,70ст.
1,07ст.
0,76ст.
2,537
23 =
Кюстендил
0,37ст.
0,51ст.
1,69ст.
2,573
24 =
Плевен
0,71ст.
-0,77ст.
2,88ст.
2,822
25 =
Видин
0,68ст.
-0,25ст.
2,48ст.
2,906
26 =
Монтана
0,65ст.
0,14ст.
2,44ст.
3,230
27 =
Кърджали
2,05ст.
0,64ст.
0,62ст.
3,311
28 =
Благоевград
0,89ст.
1,23ст.
1,33ст.
3,447

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.