Fuelo


Класация по области за 1 юли 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,45ст.

-5,56ст.

-2,06ст.

-12,069

2 =

Русе

-3,97ст.

-4,82ст.

-1,33ст.

-10,116

3 =

Велико Търново

-2,99ст.

-4,32ст.

-1,55ст.

-8,854

4 +1

Пловдив

-2,65ст.

-3,96ст.

-1,81ст.

-8,423

5 -1

Хасково

-3,39ст.

-4,07ст.

-0,95ст.

-8,414

6 =

Добрич

-2,67ст.

-2,54ст.

-1,54ст.

-6,749

7 =

Ямбол

-1,90ст.

-3,63ст.

-0,91ст.

-6,448

8 =

София

-2,55ст.

-2,76ст.

-0,30ст.

-5,615

9 +1

Ловеч

-2,29ст.

-3,64ст.

0,34ст.

-5,583

10 -1

Смолян

-1,93ст.

-2,43ст.

-0,20ст.

-4,554

11 =
Бургас
-1,02ст.
-1,92ст.
0,28ст.
-2,650
12 =
Пазарджик
-0,90ст.
-1,17ст.
-0,34ст.
-2,415
13 +1
София (столица)
-1,22ст.
-1,24ст.
0,80ст.
-1,656
14 +1
Сливен
-0,88ст.
-1,26ст.
0,64ст.
-1,497
15 -2
Габрово
-0,66ст.
-0,58ст.
-0,24ст.
-1,473
16 =
Стара Загора
-0,27ст.
-1,84ст.
1,00ст.
-1,111
17 =
Силистра
-0,10ст.
0,25ст.
-0,12ст.
0,033
18 +1
Търговище
1,79ст.
-1,12ст.
-0,03ст.
0,646
19 -1
Враца
-0,32ст.
0,45ст.
0,97ст.
1,101
20 =
Варна
0,81ст.
0,24ст.
0,19ст.
1,247
21 =
Разград
-0,08ст.
-0,39ст.
2,59ст.
2,120
22 =
Перник
0,70ст.
1,07ст.
0,76ст.
2,537
23 =
Кюстендил
0,40ст.
0,63ст.
1,72ст.
2,747
24 =
Плевен
0,71ст.
-0,73ст.
2,88ст.
2,867
25 =
Видин
0,76ст.
-0,14ст.
2,52ст.
3,141
26 +1
Кърджали
2,05ст.
0,64ст.
0,62ст.
3,311
27 +1
Благоевград
0,89ст.
1,25ст.
1,33ст.
3,468
28 -2
Монтана
0,71ст.
0,29ст.
2,48ст.
3,472

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.