Fuelo


Класация по области за 18 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-5,00ст.

-5,05ст.

-3,37ст.

-13,415

2 =

Велико Търново

-2,67ст.

-4,66ст.

-1,14ст.

-8,465

3 =

Русе

-2,92ст.

-4,43ст.

-0,93ст.

-8,286

4 =

Пловдив

-2,95ст.

-3,58ст.

-1,55ст.

-8,070

5 =

Хасково

-3,10ст.

-3,38ст.

-0,60ст.

-7,076

6 =

София

-3,09ст.

-3,14ст.

-0,17ст.

-6,401

7 =

Ямбол

-1,98ст.

-2,93ст.

-1,20ст.

-6,102

8 =

Ловеч

-2,12ст.

-3,28ст.

-0,27ст.

-5,664

9 =

София (столица)

-2,78ст.

-2,86ст.

-0,02ст.

-5,663

10 =

Перник

-2,26ст.

-2,03ст.

-0,70ст.

-4,989

11 =
Добрич
-1,30ст.
-1,72ст.
-0,31ст.
-3,328
12 =
Бургас
-1,06ст.
-2,26ст.
0,17ст.
-3,150
13 =
Силистра
-0,90ст.
-1,28ст.
-0,68ст.
-2,864
14 =
Смолян
-1,10ст.
-1,40ст.
-0,11ст.
-2,604
15 =
Сливен
-1,14ст.
-1,44ст.
0,22ст.
-2,359
16 =
Пазарджик
-1,13ст.
-0,81ст.
-0,19ст.
-2,134
17 +1
Стара Загора
-0,06ст.
-1,80ст.
0,41ст.
-1,450
18 -1
Габрово
0,00ст.
-0,55ст.
-0,90ст.
-1,445
19 +1
Търговище
0,48ст.
-0,23ст.
-0,09ст.
0,164
20 -1
Враца
-0,09ст.
-0,02ст.
0,42ст.
0,304
21 =
Разград
0,16ст.
-0,05ст.
0,96ст.
1,072
22 +1
Варна
1,03ст.
0,13ст.
0,89ст.
2,060
23 -1
Плевен
0,20ст.
-0,47ст.
2,73ст.
2,460
24 +2
Монтана
0,29ст.
0,03ст.
2,40ст.
2,723
25 =
Благоевград
0,38ст.
1,24ст.
1,16ст.
2,772
26 -2
Кърджали
2,18ст.
0,29ст.
0,35ст.
2,814
27 =
Кюстендил
0,54ст.
1,11ст.
1,69ст.
3,345
28 =
Видин
0,88ст.
0,75ст.
2,00ст.
3,630

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.