Fuelo


Класация по области за 21 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-5,14ст.

-4,98ст.

-2,37ст.

-12,485

2 =

Велико Търново

-3,42ст.

-4,74ст.

-1,03ст.

-9,186

3 =

Пловдив

-2,78ст.

-3,13ст.

-1,80ст.

-7,714

4 +1

Ловеч

-2,60ст.

-3,72ст.

-0,78ст.

-7,103

5 -1

Хасково

-3,30ст.

-2,91ст.

-0,80ст.

-7,009

6 +1

Ямбол

-2,65ст.

-2,63ст.

-1,54ст.

-6,827

7 -1

Русе

-3,03ст.

-3,07ст.

-0,70ст.

-6,802

8 =

София (столица)

-3,12ст.

-3,04ст.

-0,02ст.

-6,172

9 =

Добрич

-1,42ст.

-2,33ст.

-0,76ст.

-4,514

10 =

Перник

-2,30ст.

-1,97ст.

-0,13ст.

-4,392

11 =
София
-2,09ст.
-1,85ст.
0,09ст.
-3,851
12 =
Бургас
-1,08ст.
-1,95ст.
-0,14ст.
-3,166
13 =
Силистра
-0,73ст.
-0,76ст.
-1,42ст.
-2,902
14 =
Габрово
-0,69ст.
-1,15ст.
-0,97ст.
-2,807
15 =
Стара Загора
-0,78ст.
-1,34ст.
-0,53ст.
-2,646
16 =
Пазарджик
-1,08ст.
-1,14ст.
-0,15ст.
-2,376
17 +1
Смолян
-0,88ст.
-1,00ст.
-0,43ст.
-2,307
18 -1
Сливен
-1,08ст.
-1,45ст.
0,42ст.
-2,108
19 =
Търговище
-0,45ст.
-1,55ст.
-0,06ст.
-2,057
20 =
Враца
-0,34ст.
-0,71ст.
0,00ст.
-1,049
21 =
Плевен
-0,02ст.
-0,84ст.
1,69ст.
0,837
22 =
Кърджали
1,73ст.
-0,24ст.
-0,26ст.
1,229
23 =
Варна
0,95ст.
0,36ст.
0,56ст.
1,872
24 +1
Разград
-0,03ст.
0,61ст.
1,59ст.
2,165
25 -1
Кюстендил
0,53ст.
0,25ст.
1,47ст.
2,247
26 +1
Благоевград
0,96ст.
1,15ст.
0,85ст.
2,955
27 -1
Видин
1,00ст.
0,38ст.
2,05ст.
3,425
28 =
Монтана
0,91ст.
0,97ст.
2,63ст.
4,508

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.