Fuelo


Класация по области за 11 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,16ст.

-5,73ст.

-3,50ст.

-13,390

2 =

Велико Търново

-3,42ст.

-4,92ст.

-1,70ст.

-10,040

3 =

Пловдив

-3,18ст.

-3,47ст.

-1,93ст.

-8,575

4 =

София (столица)

-3,59ст.

-3,58ст.

-0,85ст.

-8,024

5 =

Ямбол

-2,95ст.

-3,24ст.

-1,17ст.

-7,365

6 =

Русе

-3,19ст.

-3,49ст.

0,00ст.

-6,687

7 =

София

-2,90ст.

-3,06ст.

-0,04ст.

-6,003

8 +1

Хасково

-2,70ст.

-2,22ст.

-0,08ст.

-4,994

9 -1

Габрово

-1,78ст.

-1,67ст.

-1,16ст.

-4,609

10 =

Стара Загора

-1,45ст.

-1,77ст.

-0,89ст.

-4,110

11 =
Добрич
-1,74ст.
-2,17ст.
-0,07ст.
-3,972
12 =
Търговище
-0,47ст.
-1,07ст.
-2,06ст.
-3,592
13 =
Ловеч
-1,65ст.
-2,43ст.
0,53ст.
-3,552
14 +1
Перник
-1,59ст.
-1,25ст.
-0,48ст.
-3,321
15 -1
Бургас
-1,21ст.
-2,44ст.
0,57ст.
-3,081
16 +1
Пазарджик
-1,37ст.
-1,44ст.
0,41ст.
-2,404
17 -1
Силистра
-0,55ст.
-0,67ст.
-1,08ст.
-2,295
18 =
Сливен
-1,43ст.
-1,42ст.
0,62ст.
-2,230
19 =
Смолян
-1,07ст.
-1,21ст.
0,26ст.
-2,025
20 =
Враца
-0,45ст.
-0,29ст.
-0,12ст.
-0,861
21 =
Плевен
-0,18ст.
-0,36ст.
2,70ст.
2,162
22 =
Благоевград
0,43ст.
0,51ст.
1,75ст.
2,685
23 =
Варна
1,45ст.
1,29ст.
0,51ст.
3,250
24 +1
Кърджали
1,85ст.
0,76ст.
1,19ст.
3,805
25 -1
Монтана
0,56ст.
0,23ст.
3,13ст.
3,912
26 =
Кюстендил
0,61ст.
0,78ст.
2,72ст.
4,108
27 =
Видин
0,74ст.
-0,03ст.
3,68ст.
4,388
28 =
Разград
0,79ст.
1,39ст.
2,79ст.
4,977

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.