Fuelo


Класация по области за 12 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,93ст.

-5,50ст.

-4,13ст.

-13,562

2 =

Велико Търново

-3,26ст.

-4,77ст.

-2,11ст.

-10,136

3 =

Пловдив

-3,01ст.

-3,31ст.

-2,48ст.

-8,799

4 =

София (столица)

-3,50ст.

-3,49ст.

-1,71ст.

-8,703

5 =

Ямбол

-2,88ст.

-3,12ст.

-1,57ст.

-7,568

6 =

Русе

-3,04ст.

-3,35ст.

-0,53ст.

-6,927

7 =

София

-2,73ст.

-2,90ст.

-0,49ст.

-6,121

8 =

Хасково

-2,52ст.

-2,05ст.

-0,49ст.

-5,056

9 =

Габрово

-1,59ст.

-1,48ст.

-1,77ст.

-4,853

10 =

Стара Загора

-1,33ст.

-1,66ст.

-1,37ст.

-4,356

11 =
Добрич
-1,50ст.
-1,94ст.
-0,63ст.
-4,075
12 =
Търговище
-0,33ст.
-0,93ст.
-2,69ст.
-3,942
13 =
Ловеч
-1,47ст.
-2,26ст.
0,08ст.
-3,645
14 +1
Бургас
-1,02ст.
-2,26ст.
-0,02ст.
-3,299
15 -1
Перник
-1,33ст.
-1,00ст.
-0,96ст.
-3,290
16 =
Пазарджик
-1,28ст.
-1,36ст.
0,03ст.
-2,609
17 +1
Сливен
-1,30ст.
-1,29ст.
0,13ст.
-2,459
18 -1
Силистра
-0,24ст.
-0,36ст.
-1,71ст.
-2,314
19 =
Смолян
-0,90ст.
-1,05ст.
-0,06ст.
-2,006
20 =
Враца
-0,16ст.
-0,02ст.
-0,64ст.
-0,816
21 =
Плевен
0,03ст.
-0,16ст.
2,30ст.
2,175
22 =
Благоевград
0,58ст.
0,64ст.
1,22ст.
2,439
23 =
Варна
1,66ст.
1,48ст.
-0,15ст.
2,986
24 +1
Монтана
0,79ст.
0,46ст.
2,50ст.
3,751
25 -1
Кърджали
2,10ст.
1,00ст.
0,81ст.
3,906
26 =
Кюстендил
0,86ст.
1,03ст.
2,16ст.
4,045
27 =
Видин
1,11ст.
0,31ст.
2,95ст.
4,376
28 =
Разград
0,97ст.
1,61ст.
2,17ст.
4,751

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.