Fuelo


Класация по области за 13 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,88ст.

-5,39ст.

-4,00ст.

-13,270

2 =

Велико Търново

-3,24ст.

-4,65ст.

-1,98ст.

-9,871

3 =

Пловдив

-2,96ст.

-3,16ст.

-2,31ст.

-8,435

4 =

София (столица)

-3,37ст.

-3,28ст.

-1,46ст.

-8,111

5 =

Ямбол

-2,85ст.

-3,00ст.

-1,43ст.

-7,279

6 =

Русе

-3,00ст.

-3,22ст.

-0,42ст.

-6,636

7 =

София

-2,71ст.

-2,74ст.

-0,28ст.

-5,739

8 =

Хасково

-2,49ст.

-2,06ст.

-0,55ст.

-5,105

9 =

Габрово

-1,56ст.

-1,30ст.

-1,58ст.

-4,446

10 =

Стара Загора

-1,29ст.

-1,54ст.

-1,21ст.

-4,037

11 =
Добрич
-1,48ст.
-1,85ст.
-0,54ст.
-3,875
12 =
Търговище
-0,30ст.
-0,88ст.
-2,63ст.
-3,815
13 =
Ловеч
-1,47ст.
-2,15ст.
0,20ст.
-3,414
14 +1
Перник
-1,26ст.
-0,79ст.
-0,74ст.
-2,784
15 -1
Бургас
-0,97ст.
-2,05ст.
0,27ст.
-2,749
16 =
Пазарджик
-1,24ст.
-1,24ст.
0,17ст.
-2,306
17 +1
Силистра
-0,24ст.
-0,33ст.
-1,58ст.
-2,159
18 -1
Сливен
-1,21ст.
-1,04ст.
0,36ст.
-1,888
19 =
Смолян
-0,88ст.
-0,98ст.
0,00ст.
-1,855
20 =
Враца
-0,14ст.
0,14ст.
-0,45ст.
-0,448
21 =
Плевен
0,06ст.
-0,07ст.
2,42ст.
2,403
22 =
Благоевград
0,65ст.
0,88ст.
1,49ст.
3,010
23 =
Варна
1,80ст.
1,73ст.
0,07ст.
3,597
24 +1
Кърджали
2,10ст.
1,10ст.
0,94ст.
4,131
25 -1
Монтана
0,82ст.
0,63ст.
2,75ст.
4,202
26 =
Кюстендил
0,94ст.
1,25ст.
2,34ст.
4,538
27 =
Видин
1,15ст.
0,38ст.
3,05ст.
4,573
28 =
Разград
0,95ст.
1,68ст.
2,31ст.
4,942

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.