Fuelo


Класация по области за 14 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,86ст.

-5,39ст.

-3,97ст.

-13,221

2 =

Велико Търново

-3,20ст.

-4,64ст.

-1,95ст.

-9,788

3 =

Пловдив

-2,80ст.

-3,07ст.

-2,27ст.

-8,142

4 =

София (столица)

-3,31ст.

-3,24ст.

-1,44ст.

-7,989

5 =

Ямбол

-2,85ст.

-3,00ст.

-1,43ст.

-7,279

6 =

Русе

-2,94ст.

-3,39ст.

-0,35ст.

-6,680

7 =

София

-2,75ст.

-2,81ст.

-0,39ст.

-5,956

8 =

Хасково

-2,42ст.

-2,01ст.

-0,52ст.

-4,956

9 =

Габрово

-1,50ст.

-1,42ст.

-1,52ст.

-4,440

10 =

Стара Загора

-1,25ст.

-1,53ст.

-1,20ст.

-3,982

11 =
Добрич
-1,42ст.
-1,85ст.
-0,48ст.
-3,750
12 =
Търговище
-0,26ст.
-0,88ст.
-2,60ст.
-3,740
13 =
Ловеч
-1,40ст.
-2,13ст.
0,25ст.
-3,273
14 =
Перник
-1,26ст.
-0,79ст.
-0,74ст.
-2,784
15 =
Бургас
-0,93ст.
-2,03ст.
0,30ст.
-2,660
16 =
Пазарджик
-1,20ст.
-1,21ст.
0,19ст.
-2,219
17 =
Силистра
-0,18ст.
-0,33ст.
-1,50ст.
-2,015
18 =
Сливен
-1,17ст.
-1,04ст.
0,36ст.
-1,851
19 =
Смолян
-0,85ст.
-0,95ст.
0,00ст.
-1,807
20 =
Враца
-0,05ст.
0,16ст.
-0,36ст.
-0,246
21 =
Плевен
0,09ст.
-0,07ст.
2,45ст.
2,471
22 =
Благоевград
0,69ст.
0,89ст.
1,50ст.
3,077
23 =
Варна
1,83ст.
1,74ст.
0,10ст.
3,670
24 +1
Монтана
0,82ст.
0,63ст.
2,75ст.
4,202
25 -1
Кърджали
2,20ст.
1,12ст.
0,97ст.
4,287
26 =
Кюстендил
0,97ст.
1,25ст.
2,38ст.
4,597
27 =
Видин
1,19ст.
0,41ст.
3,05ст.
4,644
28 =
Разград
1,00ст.
1,68ст.
2,38ст.
5,064

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.