Fuelo


Класация по области за 17 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,74ст.

-6,23ст.

-4,13ст.

-15,103

2 =

Велико Търново

-3,43ст.

-4,90ст.

-1,86ст.

-10,194

3 =

Пловдив

-3,23ст.

-3,46ст.

-2,21ст.

-8,904

4 +1

София (столица)

-3,44ст.

-3,39ст.

-1,19ст.

-8,032

5 -1

Ямбол

-3,10ст.

-3,27ст.

-1,37ст.

-7,740

6 =

Русе

-3,27ст.

-3,68ст.

-0,12ст.

-7,066

7 =

София

-3,16ст.

-3,01ст.

-0,31ст.

-6,482

8 +1

Габрово

-2,03ст.

-2,09ст.

-1,48ст.

-5,606

9 -1

Хасково

-2,78ст.

-2,36ст.

-0,43ст.

-5,570

10 +1

Добрич

-1,92ст.

-2,33ст.

-0,39ст.

-4,645

11 -1
Стара Загора
-1,57ст.
-1,84ст.
-1,11ст.
-4,526
12 =
Ловеч
-1,79ст.
-2,49ст.
0,25ст.
-4,030
13 =
Търговище
-0,49ст.
-1,07ст.
-2,40ст.
-3,958
14 =
Перник
-1,63ст.
-1,14ст.
-0,61ст.
-3,381
15 =
Бургас
-1,25ст.
-2,36ст.
0,37ст.
-3,238
16 =
Силистра
-0,70ст.
-0,85ст.
-1,46ст.
-3,004
17 =
Пазарджик
-1,48ст.
-1,49ст.
0,25ст.
-2,711
18 +1
Сливен
-1,38ст.
-1,25ст.
0,44ст.
-2,187
19 -1
Смолян
-1,05ст.
-1,14ст.
0,06ст.
-2,131
20 =
Враца
-0,48ст.
-0,22ст.
-0,30ст.
-1,005
21 =
Плевен
-0,19ст.
-0,37ст.
2,49ст.
1,925
22 =
Благоевград
0,40ст.
0,60ст.
1,63ст.
2,619
23 =
Варна
1,58ст.
1,39ст.
0,36ст.
3,325
24 =
Кърджали
1,90ст.
0,81ст.
1,00ст.
3,710
25 +1
Монтана
0,62ст.
0,43ст.
2,75ст.
3,796
26 +1
Видин
0,63ст.
0,07ст.
3,18ст.
3,880
27 -2
Разград
0,47ст.
1,18ст.
2,28ст.
3,934
28 =
Кюстендил
0,67ст.
0,94ст.
2,53ст.
4,142

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.