Fuelo


Класация по области за 19 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,72ст.

-6,14ст.

-5,00ст.

-15,857

2 =

Велико Търново

-3,41ст.

-4,84ст.

-2,21ст.

-10,464

3 =

Пловдив

-3,20ст.

-3,42ст.

-2,65ст.

-9,260

4 =

София (столица)

-3,48ст.

-3,47ст.

-1,92ст.

-8,869

5 =

Ямбол

-3,08ст.

-3,27ст.

-1,60ст.

-7,943

6 =

Русе

-3,27ст.

-3,65ст.

-0,56ст.

-7,479

7 =

София

-3,16ст.

-3,01ст.

-0,82ст.

-6,989

8 +1

Габрово

-1,97ст.

-1,94ст.

-1,94ст.

-5,844

9 -1

Хасково

-2,76ст.

-2,33ст.

-0,71ст.

-5,800

10 +1

Стара Загора

-1,55ст.

-1,82ст.

-1,51ст.

-4,879

11 -1
Добрич
-1,86ст.
-2,24ст.
-0,74ст.
-4,840
12 =
Ловеч
-1,72ст.
-2,43ст.
0,03ст.
-4,121
13 =
Търговище
-0,30ст.
-0,88ст.
-2,71ст.
-3,900
14 =
Перник
-1,63ст.
-1,14ст.
-0,96ст.
-3,729
15 =
Бургас
-1,23ст.
-2,34ст.
0,01ст.
-3,559
16 =
Силистра
-0,52ст.
-0,73ст.
-1,79ст.
-3,034
17 =
Пазарджик
-1,48ст.
-1,47ст.
0,00ст.
-2,951
18 =
Сливен
-1,32ст.
-1,22ст.
0,16ст.
-2,383
19 =
Смолян
-1,05ст.
-1,14ст.
-0,11ст.
-2,303
20 =
Враца
-0,41ст.
-0,16ст.
-0,73ст.
-1,300
21 =
Плевен
-0,15ст.
-0,29ст.
2,30ст.
1,867
22 =
Благоевград
0,43ст.
0,63ст.
1,14ст.
2,195
23 =
Варна
1,64ст.
1,43ст.
-0,11ст.
2,960
24 +1
Монтана
0,62ст.
0,43ст.
2,33ст.
3,380
25 +1
Видин
0,63ст.
0,07ст.
2,77ст.
3,471
26 +2
Кюстендил
0,58ст.
0,97ст.
2,06ст.
3,618
27 =
Разград
0,58ст.
1,32ст.
1,72ст.
3,619
28 -4
Кърджали
1,98ст.
0,88ст.
0,77ст.
3,630

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.