Fuelo


Класация по области за 23 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,30ст.

-5,86ст.

-4,82ст.

-14,982

2 =

Велико Търново

-3,24ст.

-4,75ст.

-2,12ст.

-10,111

3 =

Пловдив

-3,22ст.

-3,41ст.

-2,59ст.

-9,216

4 =

София (столица)

-3,24ст.

-3,17ст.

-1,78ст.

-8,186

5 =

Ямбол

-3,05ст.

-3,20ст.

-1,60ст.

-7,845

6 =

Русе

-3,19ст.

-3,51ст.

-0,40ст.

-7,097

7 =

София

-3,22ст.

-2,95ст.

-0,78ст.

-6,948

8 =

Габрово

-2,03ст.

-1,85ст.

-2,16ст.

-6,041

9 =

Хасково

-2,69ст.

-2,21ст.

-0,54ст.

-5,432

10 =

Стара Загора

-1,49ст.

-1,77ст.

-1,44ст.

-4,710

11 +1
Търговище
-0,36ст.
-0,82ст.
-3,14ст.
-4,321
12 -1
Добрич
-1,54ст.
-2,07ст.
-0,52ст.
-4,136
13 =
Перник
-1,74ст.
-1,29ст.
-1,09ст.
-4,113
14 =
Ловеч
-1,58ст.
-2,30ст.
0,13ст.
-3,754
15 =
Бургас
-1,20ст.
-2,32ст.
0,09ст.
-3,430
16 =
Пазарджик
-1,66ст.
-1,61ст.
-0,05ст.
-3,324
17 =
Силистра
-0,39ст.
-0,73ст.
-1,83ст.
-2,955
18 =
Сливен
-1,30ст.
-1,24ст.
0,20ст.
-2,338
19 =
Смолян
-1,05ст.
-1,09ст.
-0,06ст.
-2,199
20 =
Враца
-0,34ст.
-0,10ст.
-0,55ст.
-0,988
21 =
Плевен
-0,09ст.
-0,24ст.
2,38ст.
2,045
22 =
Благоевград
0,40ст.
0,72ст.
1,26ст.
2,379
23 +2
Разград
0,68ст.
1,39ст.
0,97ст.
3,044
24 -1
Варна
1,67ст.
1,57ст.
0,05ст.
3,292
25 -1
Монтана
0,59ст.
0,37ст.
2,38ст.
3,335
26 +2
Кърджали
1,95ст.
0,86ст.
0,84ст.
3,646
27 -1
Видин
0,70ст.
0,24ст.
2,86ст.
3,809
28 -1
Кюстендил
0,64ст.
1,00ст.
2,19ст.
3,826

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.