Fuelo


Класация по области за 20 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,35ст.

-4,48ст.

-2,24ст.

-10,063

2 =

Велико Търново

-3,26ст.

-4,45ст.

-1,66ст.

-9,374

3 +1

Пловдив

-2,50ст.

-2,98ст.

-1,26ст.

-6,741

4 -1

София (столица)

-2,81ст.

-2,94ст.

-0,91ст.

-6,663

5 =

Русе

-2,94ст.

-3,26ст.

-0,13ст.

-6,335

6 =

Пазарджик

-2,63ст.

-2,97ст.

-0,57ст.

-6,170

7 +1

Ямбол

-2,56ст.

-2,67ст.

-0,69ст.

-5,922

8 -1

София

-2,59ст.

-2,29ст.

-1,01ст.

-5,899

9 +1

Перник

-2,19ст.

-1,54ст.

-2,09ст.

-5,808

10 +1

Хасково

-2,61ст.

-2,24ст.

-0,86ст.

-5,717

11 -2
Габрово
-2,16ст.
-2,18ст.
-1,13ст.
-5,467
12 =
Ловеч
-1,77ст.
-2,21ст.
0,21ст.
-3,775
13 =
Бургас
-0,99ст.
-2,22ст.
-0,34ст.
-3,551
14 =
Търговище
-0,44ст.
-1,00ст.
-1,92ст.
-3,363
15 =
Стара Загора
-1,05ст.
-1,52ст.
-0,51ст.
-3,082
16 =
Сливен
-1,33ст.
-1,27ст.
-0,04ст.
-2,645
17 =
Смолян
-1,20ст.
-1,07ст.
0,26ст.
-2,008
18 +1
Добрич
-1,16ст.
-1,11ст.
0,48ст.
-1,793
19 -1
Силистра
-0,33ст.
-0,42ст.
-0,83ст.
-1,591
20 =
Враца
-0,84ст.
-0,43ст.
0,21ст.
-1,057
21 =
Монтана
-0,17ст.
-0,14ст.
1,33ст.
1,023
22 +1
Варна
0,67ст.
0,59ст.
0,11ст.
1,379
23 -1
Благоевград
0,06ст.
0,59ст.
0,94ст.
1,594
24 =
Плевен
-0,09ст.
-0,03ст.
2,06ст.
1,938
25 =
Разград
0,13ст.
0,75ст.
1,47ст.
2,342
26 =
Видин
0,74ст.
-0,03ст.
2,09ст.
2,797
27 =
Кюстендил
0,58ст.
0,78ст.
1,81ст.
3,174
28 =
Кърджали
1,39ст.
0,81ст.
1,09ст.
3,295

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.