Fuelo



Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,67 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Андора 1,94 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Армения 1,23 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,03 лв. +0.00 1,95 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,16 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Белгия eu 2,55 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,84 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
България eu 1,81 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Хърватия eu 2,27 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Кипър eu 2,09 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00
Чехия eu 2,05 лв. +0,01 1,97 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Дания eu 2,63 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00
Естония eu 2,40 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Финландия eu 2,72 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Франция eu 2,63 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,13 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Германия eu 2,43 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Гърция eu 2,75 лв. +0.00 2,21 лв. +0,01 1,45 лв. +0.00
Унгария eu 1,94 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Исландия 2,46 лв. +0,01 2,36 лв. +0.00
Ирландия eu 2,46 лв. +0,01 2,26 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,79 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,13 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Литва eu 2,08 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Люксембург eu 2,08 лв. +0,01 1,86 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Северна Македония 1,90 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,49 лв. -0,01 1,25 лв. -0,01 0,86 лв. -0,01
Черна гора 2,13 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,06 лв. -0,02
Нидерландия eu 3,12 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,42 лв. +0,01
Норвегия 2,89 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,34 лв. -0,01
Полша eu 1,91 лв. +0.00 1,87 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Португалия eu 2,82 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 1,78 лв. +0,01 1,77 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00
Русия 1,03 лв. +0,01 1,03 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Сърбия 2,21 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,27 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Словения eu 1,89 лв. +0,01 2,00 лв. +0,02 1,18 лв. +0,04
Испания eu 2,26 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Швеция eu 2,66 лв. +0,01 2,68 лв. +0,01 2,01 лв. +0.00
Швейцария 2,49 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Турция 1,41 лв. -0,02 1,34 лв. -0,02 0,86 лв. -0,02
САЩ 0,92 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Украйна 1,41 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Великобритания eu 2,49 лв. +0,01 2,57 лв. +0,01 1,40 лв. +0.00