FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,61 лв. -0,06 2,59 лв. -0,05 0,76 лв. -0,02
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,21 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Армения 1,79 лв. -0,04 1,69 лв. -0,04
Австрия eu 2,20 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Беларус 1,24 лв. -0,02 1,24 лв. -0,02 0,65 лв. -0,01
Белгия eu 2,28 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 0,72 лв. +0,06
Босна и Херцеговина 2,16 лв. -0,03 2,18 лв. -0,03 1,08 лв. -0,01
България eu 2,05 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Хърватия eu 2,28 лв. +0.00 2,21 лв. -0,01 0,98 лв. +0.00
Кипър eu 0,00 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00
Чехия eu 2,25 лв. -0,02 2,07 лв. -0,02 1,00 лв. -0,01
Дания eu 2,74 лв. -0,01 2,58 лв. -0,01
Египет 0,84 лв. -0,01 0,61 лв. +0.00
Естония eu 2,59 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Финландия eu 2,72 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Франция eu 2,60 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,05 лв. +0,02 1,03 лв. +0,02
Германия eu 2,54 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Гърция eu 2,91 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Унгария eu 1,95 лв. -0,02 1,98 лв. -0,02 1,31 лв. -0,01
Исландия 2,78 лв. -0,01 2,70 лв. -0,01
Ирландия eu 2,47 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,01 лв. -0,02 3,80 лв. -0,02 1,51 лв. -0,01
Италия eu 2,98 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Йордания 2,36 лв. -0,02 1,36 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. -0,01 0,62 лв. -0,01
Латвия eu 2,26 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Ливан 2,72 лв. -0,05 1,69 лв. -0,03 1,74 лв. -0,03
Либия 0,24 лв. -0,01 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,06 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Люксембург eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Македония 2,06 лв. -0,03 1,81 лв. -0,02 0,86 лв. -0,01
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,71 лв. -0,04 1,52 лв. -0,03 1,02 лв. -0,02
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,67 лв. -0,03 1,44 лв. -0,03
Холандия eu 3,14 лв. -0,02 2,62 лв. +0.00 1,51 лв. -0,02
Норвегия 2,66 лв. -0,04 2,54 лв. -0,04 1,40 лв. -0,02
Полша eu 1,66 лв. +0.00 1,71 лв. -0,01 0,77 лв. +0.00
Португалия eu 2,78 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Румъния eu 1,93 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Русия 1,04 лв. -0,03 1,04 лв. -0,03 0,50 лв. -0,01
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,47 лв. +0.00 2,68 лв. -0,01 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,56 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,32 лв. -0,03 2,54 лв. -0,02 1,59 лв. -0,02
Швейцария 2,36 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Тунис 0,96 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Турция 1,42 лв. -0,03 1,46 лв. -0,03 0,44 лв. -0,01
САЩ 0,97 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01
Украйна 1,65 лв. -0,01 1,59 лв. -0,01 0,67 лв. -0,01
Великобритания eu 2,62 лв. +0,02 2,67 лв. +0,02 1,31 лв. +0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ