Fuelo


Класация по области за 15 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,51ст.

-7,07ст.

-5,52ст.

-18,105

2 =

Габрово

-3,75ст.

-4,31ст.

-3,86ст.

-11,925

3 =

Русе

-3,71ст.

-4,93ст.

-2,49ст.

-11,131

4 +1

Пловдив

-2,42ст.

-3,75ст.

-4,23ст.

-10,402

5 +1

Ямбол

-2,19ст.

-3,35ст.

-4,06ст.

-9,610

6 -2

Стара Загора

-2,95ст.

-4,48ст.

-2,13ст.

-9,568

7 =

Шумен

1,11ст.

0,95ст.

-10,15ст.

-8,093

8 =

Търговище

-0,19ст.

-2,33ст.

-4,56ст.

-7,083

9 =

Разград

-0,14ст.

-1,81ст.

-3,04ст.

-4,981

10 =

Хасково

-2,09ст.

-2,08ст.

0,17ст.

-4,006

11 +1
София
-1,83ст.
-2,71ст.
1,25ст.
-3,283
12 -1
Ловеч
-1,33ст.
-3,46ст.
1,59ст.
-3,192
13 =
Добрич
-1,22ст.
-0,36ст.
-0,89ст.
-2,473
14 =
София (столица)
-0,68ст.
-1,55ст.
-0,06ст.
-2,297
15 =
Пазарджик
-0,84ст.
-0,52ст.
-0,52ст.
-1,877
16 =
Силистра
0,34ст.
-0,41ст.
-1,28ст.
-1,343
17 =
Бургас
-0,16ст.
-1,58ст.
1,34ст.
-0,408
18 =
Перник
-0,61ст.
-1,50ст.
1,76ст.
-0,345
19 =
Смолян
-0,33ст.
-0,49ст.
0,59ст.
-0,232
20 =
Сливен
-0,24ст.
-1,68ст.
1,88ст.
-0,047
21 =
Благоевград
-0,04ст.
0,05ст.
0,41ст.
0,419
22 =
Варна
1,66ст.
1,20ст.
-2,38ст.
0,475
23 =
Кърджали
1,61ст.
0,08ст.
3,61ст.
5,307
24 =
Враца
1,71ст.
1,93ст.
2,03ст.
5,674
25 =
Монтана
0,91ст.
1,17ст.
4,36ст.
6,446
26 +2
Кюстендил
2,00ст.
2,53ст.
4,35ст.
8,884
27 -1
Плевен
3,09ст.
2,48ст.
3,82ст.
9,381
28 -1
Видин
3,08ст.
2,15ст.
4,37ст.
9,597

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.