FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,54 лв. -0,01 3,58 лв. -0,01 1,15 лв. +0.00
Андора 2,88 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00
Армения 2,47 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 0,51 лв. +0.00
Австрия eu 3,18 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Беларус 1,31 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 3,36 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,67 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
България eu 2,67 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Хърватия eu 3,02 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,45 лв. -0,01
Кипър eu 3,04 лв. +0.00 3,05 лв. -0,01
Чехия eu 3,10 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Дания eu 3,89 лв. +0.00 3,41 лв. +0.00
Естония eu 3,39 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Финландия eu 3,57 лв. +0.00 3,36 лв. +0.00
Франция eu 3,65 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,21 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Германия eu 3,58 лв. -0,01 3,23 лв. -0,01 2,02 лв. -0,01
Гърция eu 3,76 лв. +0.00 3,21 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Унгария eu 3,08 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Исландия 3,98 лв. -0,01 4,06 лв. +0.00
Ирландия eu 3,51 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,67 лв. +0.00 3,38 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,30 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Литва eu 2,96 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 3,10 лв. +0.00 2,90 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00
Северна Македония 2,58 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,36 лв. -0,01
Молдова 2,55 лв. +0.00 2,11 лв. -0,01 1,43 лв. +0.00
Черна гора 3,07 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,13 лв. -0,01 3,52 лв. +0.00 1,75 лв. -0,01
Норвегия 3,79 лв. +0.00 3,37 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Полша eu 3,05 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Португалия eu 3,46 лв. +0.00 3,10 лв. -0,01 1,69 лв. +0.00
Румъния eu 2,81 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Русия 1,11 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,27 лв. +0.00 3,35 лв. -0,01 1,65 лв. +0.00
Словакия eu 3,17 лв. -0,01 2,95 лв. -0,01 1,36 лв. +0.00
Словения eu 2,92 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Испания eu 3,20 лв. -0,01 2,89 лв. +0.00 1,85 лв. -0,01
Швеция eu 3,18 лв. -0,01 3,06 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00
Швейцария 3,75 лв. -0,01 3,86 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Турция 2,35 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,58 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00 1,21 лв. -0,01
Великобритания eu 3,41 лв. +0.00 3,76 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00