FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,20 лв. -0,01 3,29 лв. -0,02 1,32 лв. +0.00
Андора 2,85 лв. -0,02 2,77 лв. -0,01
Армения 1,94 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Австрия eu 3,07 лв. -0,01 3,17 лв. -0,02 2,50 лв. +0.00
Беларус 1,64 лв. -0,01 1,64 лв. -0,01 0,87 лв. -0,01
Белгия eu 3,28 лв. -0,02 3,38 лв. -0,02 1,40 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 2,66 лв. -0,01 2,73 лв. -0,01 1,49 лв. +0.00
България eu 2,56 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Хърватия eu 2,79 лв. -0,01 2,88 лв. -0,01 1,87 лв. -0,01
Кипър eu 2,72 лв. -0,01 3,02 лв. -0,01
Чехия eu 3,06 лв. -0,01 2,95 лв. -0,01 1,35 лв. -0,01
Дания eu 3,76 лв. -0,01 3,39 лв. -0,02
Естония eu 3,37 лв. -0,01 3,31 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01
Финландия eu 3,75 лв. -0,02 3,82 лв. -0,01
Франция eu 3,69 лв. -0,01 3,54 лв. -0,02 1,95 лв. +0.00
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,52 лв. -0,02 3,43 лв. -0,01 2,11 лв. -0,01
Гърция eu 3,69 лв. -0,02 3,31 лв. -0,01 1,96 лв. -0,01
Унгария eu 3,08 лв. -0,01 3,12 лв. -0,02 1,84 лв. -0,01
Исландия 4,05 лв. -0,01 4,12 лв. -0,02
Ирландия eu 3,12 лв. -0,01 3,21 лв. -0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,61 лв. -0,01 3,52 лв. -0,02 1,57 лв. -0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,16 лв. -0,02 3,15 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Литва eu 2,93 лв. -0,02 3,00 лв. -0,01 1,10 лв. -0,01
Люксембург eu 3,00 лв. -0,01 2,98 лв. -0,01 1,52 лв. -0,01
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. -0,01 2,35 лв. -0,01
Молдова 2,40 лв. -0,01 2,13 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,69 лв. -0,02 3,36 лв. -0,01 1,91 лв. -0,01
Норвегия 3,93 лв. -0,01 3,59 лв. -0,02 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,77 лв. -0,01 2,93 лв. -0,01 1,31 лв. +0.00
Португалия eu 3,28 лв. -0,01 3,02 лв. -0,01 1,76 лв. -0,01
Румъния eu 2,59 лв. -0,01 2,85 лв. -0,01 1,45 лв. -0,01
Русия 1,23 лв. -0,01 1,39 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Сърбия 2,89 лв. -0,01 3,19 лв. -0,02 1,70 лв. -0,01
Словакия eu 2,99 лв. -0,01 2,99 лв. -0,01 1,53 лв. -0,01
Словения eu 2,65 лв. -0,01 2,91 лв. -0,01 1,82 лв. +0.00
Испания eu 3,16 лв. -0,01 3,05 лв. -0,01 1,92 лв. -0,01
Швеция eu 3,46 лв. -0,01 3,98 лв. -0,02 2,48 лв. -0,02
Швейцария 3,57 лв. -0,01 3,91 лв. -0,02 2,14 лв. -0,01
Турция 1,97 лв. -0,01 1,98 лв. -0,01 1,14 лв. -0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,34 лв. -0,01 2,42 лв. -0,01 1,14 лв. +0.00
Великобритания eu 3,27 лв. -0,01 3,94 лв. -0,01 1,70 лв. -0,01