FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,64 лв. -0,17 2,60 лв. -0,18 1,02 лв. +0.00
Андора 2,55 лв. +0,01 2,25 лв. +0,01
Армения 1,69 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00 0,77 лв. +0.00
Австрия eu 2,74 лв. +0,01 2,71 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,45 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00 0,82 лв. +0,01
Белгия eu 3,31 лв. +0.00 3,36 лв. +0,02 1,62 лв. +0,02
Босна и Херцеговина 2,37 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
България eu 2,39 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Хърватия eu 2,82 лв. -0,02 2,82 лв. -0,04 1,56 лв. +0.00
Кипър eu 2,64 лв. +0,02 2,78 лв. +0,02
Чехия eu 2,75 лв. +0,01 2,64 лв. +0,02 1,25 лв. +0,01
Дания eu 3,48 лв. +0,03 3,09 лв. +0,01
Естония eu 3,02 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Финландия eu 3,58 лв. +0,05 3,25 лв. +0,05
Франция eu 3,26 лв. +0,01 3,08 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00
Грузия 1,68 лв. +0.00 1,57 лв. -0,01 1,10 лв. +0.00
Германия eu 3,32 лв. +0,01 3,07 лв. +0,01 1,65 лв. -0,10
Гърция eu 3,46 лв. +0,01 2,96 лв. +0,01 1,96 лв. +0,02
Унгария eu 2,66 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,61 лв. +0,04
Исландия 3,29 лв. +0,02 3,13 лв. +0,01
Ирландия eu 3,14 лв. +0,04 2,96 лв. +0,04 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,45 лв. +0.00 3,18 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,90 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,47 лв. +0,01
Литва eu 2,78 лв. +0,03 2,61 лв. +0,03 1,46 лв. -0,01
Люксембург eu 2,89 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,56 лв. +0,01
Северна Македония 2,43 лв. +0.00 2,18 лв. +0,01 1,42 лв. +0,01
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,08 лв. +0.00 1,79 лв. -0,01 1,29 лв. +0.00
Черна гора 2,80 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,93 лв. +0,03 3,24 лв. +0,02 2,01 лв. +0,05
Норвегия 3,62 лв. +0,03 3,38 лв. +0,01 1,65 лв. +0.00
Полша eu 2,51 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,35 лв. +0,01
Португалия eu 3,47 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,62 лв. +0,01
Румъния eu 2,45 лв. +0,01 2,44 лв. +0,01 1,06 лв. -0,09
Русия 1,23 лв. +0,01 1,22 лв. +0,02 0,72 лв. +0,01
Сърбия 2,76 лв. +0,01 2,85 лв. +0,01 1,63 лв. +0,03
Словакия eu 2,92 лв. +0,01 2,69 лв. +0,01 1,43 лв. +0,02
Словения eu 2,63 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Испания eu 2,93 лв. +0,01 2,69 лв. +0,01 1,61 лв. +0,02
Швеция eu 3,49 лв. +0,01 3,78 лв. +0,01 2,54 лв. +0,02
Швейцария 3,19 лв. +0.00 3,29 лв. +0,02 1,79 лв. +0,01
Турция 1,42 лв. -0,01 1,44 лв. -0,01 1,04 лв. -0,02
САЩ 1,48 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Украйна 1,99 лв. +0,01 1,92 лв. +0,01 1,18 лв. +0.00
Великобритания eu 3,26 лв. +0,02 3,35 лв. +0,02 1,56 лв. +0,01