FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,40 лв. +0,01 3,79 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Андора 3,22 лв. +0.00 3,18 лв. +0,01
Армения 2,38 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Австрия eu 3,30 лв. +0.00 3,69 лв. +0,01 2,44 лв. +0.00
Беларус 1,83 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00 1,06 лв. +0,01
Белгия eu 3,58 лв. +0.00 3,93 лв. +0.00 1,51 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,83 лв. +0.00 3,18 лв. +0,01 1,58 лв. +0.00
България eu 2,98 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Хърватия eu 2,77 лв. +0,01 3,38 лв. +0,01 1,87 лв. +0.00
Кипър eu 2,83 лв. +0,01 3,53 лв. +0,01
Чехия eu 3,09 лв. +0,02 3,40 лв. +0,01 1,44 лв. +0.00
Дания eu 3,99 лв. +0,01 3,93 лв. +0,01
Естония eu 3,57 лв. +0,01 3,57 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Финландия eu 4,03 лв. -0,01 4,13 лв. -0,01
Франция eu 3,21 лв. +0,01 3,45 лв. -0,02 1,47 лв. +0,01
Грузия 2,53 лв. +0.00 2,82 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Германия eu 3,78 лв. +0.00 3,96 лв. +0,01 2,11 лв. +0,01
Гърция eu 3,95 лв. +0,03 3,65 лв. +0,05 1,90 лв. +0.00
Унгария eu 2,83 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Исландия 4,30 лв. +0,01 4,32 лв. +0,01
Ирландия eu 3,44 лв. +0,01 3,65 лв. +0,01 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,31 лв. +0,01 3,44 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,40 лв. +0.00 3,52 лв. +0,01 1,57 лв. +0.00
Литва eu 3,25 лв. +0,01 3,41 лв. +0.00 1,40 лв. +0,01
Люксембург eu 3,29 лв. +0,01 3,55 лв. +0.00 1,54 лв. +0,01
Северна Македония 2,70 лв. +0.00 2,81 лв. +0,01 1,54 лв. +0,01
Малта eu 2,60 лв. +0,01 2,35 лв. +0,01
Молдова 2,54 лв. -0,01 2,64 лв. -0,02 1,72 лв. -0,01
Черна гора 2,89 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,88 лв. +0,01 3,65 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00
Норвегия 4,21 лв. +0.00 4,26 лв. +0,01 2,58 лв. +0.00
Полша eu 2,61 лв. +0,02 2,96 лв. +0,02 1,24 лв. +0,01
Португалия eu 3,50 лв. +0,03 3,55 лв. +0,01 1,79 лв. +0.00
Румъния eu 2,83 лв. +0,01 3,30 лв. +0,01 1,56 лв. +0,01
Русия 1,66 лв. +0,01 1,72 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Сърбия 2,87 лв. +0,01 3,44 лв. +0,01 1,82 лв. +0.00
Словакия eu 3,26 лв. +0,01 3,46 лв. +0,01 1,67 лв. +0,01
Словения eu 2,80 лв. +0.00 3,26 лв. +0,01 1,94 лв. +0,01
Испания eu 3,39 лв. +0,01 3,58 лв. +0,01 2,00 лв. +0,01
Швеция eu 3,63 лв. +0,02 4,43 лв. +0,01 2,32 лв. +0,01
Швейцария 3,91 лв. +0,01 4,39 лв. +0,01 2,08 лв. +0.00
Турция 2,23 лв. +0.00 2,57 лв. -0,01 1,17 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,52 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,42 лв. +0,01
Великобритания eu 3,66 лв. +0,03 3,99 лв. +0,04 1,64 лв. +0.00