FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,72 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Алжир 0,32 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,02 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Армения 1,88 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Австрия eu 2,10 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Беларус 1,32 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Белгия eu 2,50 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 0,75 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,80 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
България eu 1,75 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
Хърватия eu 2,03 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Кипър eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Чехия eu 1,99 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Дания eu 2,41 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00
Египет 0,86 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Естония eu 2,25 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Финландия eu 2,46 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00
Франция eu 2,42 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,11 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Германия eu 2,37 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Гърция eu 2,49 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Унгария eu 1,73 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Исландия 2,55 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00
Ирландия eu 2,48 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 2,56 лв. +0.00 3,53 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Италия eu 2,69 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Йордания 2,42 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Ливан 2,80 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Люксембург eu 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 0,77 лв. +0.00
Македония 1,44 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,78 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,42 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Холандия eu 3,10 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Норвегия 2,74 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Полша eu 1,45 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Португалия eu 2,58 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Румъния eu 1,75 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,14 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00 0,50 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,32 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,61 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 1,96 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,22 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Швеция eu 2,40 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Швейцария 2,60 лв. +0.00 2,75 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Тунис 0,96 лв. +0.00 0,71 лв. +0.00
Турция 1,47 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00 0,42 лв. +0.00
САЩ 0,84 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Украйна 1,49 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00 0,55 лв. +0.00
Великобритания eu 2,46 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ