FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,32 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,40 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Армения 1,59 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Австрия eu 2,57 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,33 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00 0,70 лв. +0.00
Белгия eu 3,05 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,23 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
България eu 2,24 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,13 лв. +0,01
Хърватия eu 2,80 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Кипър eu 2,54 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00
Чехия eu 2,57 лв. +0.00 2,41 лв. +0,01 1,06 лв. +0.00
Дания eu 3,22 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00
Естония eu 2,81 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Финландия eu 3,33 лв. -0,01 2,97 лв. -0,01
Франция eu 3,09 лв. +0.00 2,83 лв. -0,01 1,69 лв. +0.00
Грузия 1,63 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Германия eu 3,08 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Гърция eu 3,30 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Унгария eu 2,44 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Исландия 3,09 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00
Ирландия eu 2,99 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,28 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Косово 2053,62 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,59 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Литва eu 2,50 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Люксембург eu 2,62 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Северна Македония 2,25 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Молдова 1,87 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Черна гора 2,69 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,75 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Норвегия 3,27 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Полша eu 2,43 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Португалия eu 3,36 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Румъния eu 2,29 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Русия 1,12 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Сърбия 2,68 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Словакия eu 2,75 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Испания eu 2,76 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Швеция eu 3,19 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00
Швейцария 3,07 лв. +0.00 3,18 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Турция 1,51 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
САЩ 1,37 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Украйна 1,85 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Великобритания eu 3,05 лв. +0.00 3,12 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00