Fuelo


Класация по области за 14 април 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Ямбол

-5,21ст.

-5,98ст.

-1,76ст.

-12,955

2 =

Пловдив

-4,19ст.

-4,49ст.

-2,66ст.

-11,341

3 =

Стара Загора

-3,23ст.

-4,71ст.

-1,78ст.

-9,722

4 =

Пазарджик

-4,20ст.

-3,96ст.

-1,48ст.

-9,642

5 =

Русе

-4,25ст.

-4,14ст.

-1,18ст.

-9,574

6 =

София

-3,82ст.

-3,61ст.

-2,07ст.

-9,504

7 =

Перник

-2,91ст.

-3,50ст.

-2,76ст.

-9,169

8 =

Велико Търново

-3,27ст.

-3,37ст.

-1,87ст.

-8,507

9 =

Шумен

-2,82ст.

-3,33ст.

-2,29ст.

-8,438

10 =

Хасково

-2,93ст.

-3,26ст.

-1,35ст.

-7,542

11 =
Ловеч
-2,57ст.
-2,57ст.
-1,49ст.
-6,624
12 =
Габрово
-2,52ст.
-2,70ст.
-1,31ст.
-6,525
13 =
Сливен
-2,11ст.
-2,28ст.
-1,02ст.
-5,409
14 =
Търговище
-0,43ст.
-2,17ст.
-2,30ст.
-4,906
15 =
Варна
-1,56ст.
-1,82ст.
-1,18ст.
-4,556
16 =
Бургас
-1,83ст.
-2,18ст.
-0,04ст.
-4,049
17 =
Благоевград
-1,16ст.
-1,43ст.
-1,09ст.
-3,682
18 =
София (столица)
-1,80ст.
-1,81ст.
0,24ст.
-3,366
19 =
Враца
-0,98ст.
-0,73ст.
-0,69ст.
-2,405
20 =
Добрич
-0,83ст.
-1,57ст.
0,30ст.
-2,102
21 =
Видин
0,32ст.
-1,25ст.
0,00ст.
-0,929
22 =
Силистра
-0,20ст.
-0,80ст.
0,69ст.
-0,308
23 =
Монтана
-0,26ст.
0,13ст.
0,76ст.
0,628
24 =
Плевен
0,26ст.
0,34ст.
0,61ст.
1,206
25 =
Разград
-0,35ст.
-0,12ст.
2,23ст.
1,761
26 =
Кюстендил
1,00ст.
1,20ст.
-0,14ст.
2,052
27 =
Кърджали
1,05ст.
-0,04ст.
1,29ст.
2,289
28 =
Смолян
0,49ст.
0,32ст.
2,59ст.
3,401

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.