Fuelo


Класация по области за 17 октомври 2017г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-7,53ст.

-7,87ст.

-4,76ст.

-20,161

2 =

Варна

-6,45ст.

-6,44ст.

-5,17ст.

-18,051

3 =

Велико Търново

-6,63ст.

-6,54ст.

-3,44ст.

-16,601

4 =

Ямбол

-5,09ст.

-5,92ст.

-3,53ст.

-14,536

5 =

Добрич

-4,61ст.

-5,28ст.

-3,84ст.

-13,730

6 =

Габрово

-4,84ст.

-3,97ст.

-4,78ст.

-13,585

7 =

Стара Загора

-4,34ст.

-4,62ст.

-2,73ст.

-11,695

8 =

Сливен

-3,15ст.

-4,46ст.

-3,85ст.

-11,453

9 =

Силистра

-3,65ст.

-3,71ст.

-2,26ст.

-9,616

10 =

Разград

-3,45ст.

-2,88ст.

-2,28ст.

-8,613

11 =
Пловдив
-1,23ст.
-2,34ст.
-4,76ст.
-8,323
12 =
Хасково
-1,69ст.
-3,14ст.
-1,84ст.
-6,665
13 =
Пазарджик
-2,18ст.
-1,66ст.
-2,63ст.
-6,464
14 =
Търговище
0,35ст.
1,39ст.
-3,68ст.
-1,940
15 =
Смолян
0,29ст.
0,15ст.
-1,67ст.
-1,223
16 =
София
-0,38ст.
0,04ст.
0,84ст.
0,500
17 =
Враца
0,48ст.
-0,49ст.
0,87ст.
0,859
18 =
Бургас
-0,12ст.
0,09ст.
2,87ст.
2,844
19 =
Кърджали
3,59ст.
0,69ст.
-0,81ст.
3,474
20 =
Видин
1,52ст.
1,07ст.
1,05ст.
3,647
21 =
Плевен
0,61ст.
1,66ст.
2,26ст.
4,537
22 +2
Монтана
1,60ст.
2,03ст.
1,50ст.
5,133
23 -1
Перник
2,41ст.
2,59ст.
0,42ст.
5,421
24 -1
Благоевград
1,68ст.
2,07ст.
2,01ст.
5,765
25 =
Шумен
2,78ст.
3,78ст.
-0,13ст.
6,427
26 =
Кюстендил
2,00ст.
2,85ст.
2,57ст.
7,420
27 =
Ловеч
1,55ст.
2,18ст.
3,97ст.
7,701
28 =
София (столица)
2,15ст.
2,82ст.
5,60ст.
10,576

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.