Fuelo


Класация по области за 13 януари 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Варна

-6,95ст.

-7,93ст.

-5,35ст.

-20,235

2 =

Ямбол

-4,97ст.

-6,08ст.

-4,70ст.

-15,755

3 =

Добрич

-5,22ст.

-6,20ст.

-4,05ст.

-15,471

4 =

Русе

-5,47ст.

-5,13ст.

-4,29ст.

-14,898

5 =

Габрово

-4,13ст.

-3,50ст.

-5,81ст.

-13,444

6 =

Стара Загора

-4,65ст.

-5,47ст.

-3,08ст.

-13,195

7 =

Силистра

-3,94ст.

-5,42ст.

-3,00ст.

-12,355

8 =

Велико Търново

-4,72ст.

-4,51ст.

-2,78ст.

-12,012

9 =

Сливен

-3,60ст.

-5,29ст.

-2,95ст.

-11,836

10 =

Разград

-3,36ст.

-4,06ст.

-3,20ст.

-10,624

11 =
Хасково
-2,54ст.
-4,50ст.
-2,93ст.
-9,964
12 =
Пазарджик
-1,08ст.
-0,85ст.
-1,69ст.
-3,621
13 =
Търговище
0,03ст.
0,16ст.
-2,86ст.
-2,670
14 =
Смолян
-0,24ст.
0,10ст.
-1,82ст.
-1,952
15 =
Пловдив
-0,05ст.
-0,64ст.
-1,23ст.
-1,918
16 =
София
-0,47ст.
-0,25ст.
0,53ст.
-0,199
17 =
Перник
0,63ст.
0,56ст.
-0,74ст.
0,448
18 =
Бургас
0,53ст.
0,34ст.
2,10ст.
2,964
19 =
Плевен
0,61ст.
1,41ст.
1,68ст.
3,699
20 =
София (столица)
0,92ст.
0,99ст.
2,04ст.
3,946
21 =
Видин
1,88ст.
1,41ст.
0,74ст.
4,024
22 =
Кюстендил
1,48ст.
2,03ст.
0,68ст.
4,194
23 =
Враца
1,66ст.
1,31ст.
1,41ст.
4,376
24 =
Монтана
1,73ст.
2,23ст.
1,05ст.
5,012
25 =
Кърджали
3,44ст.
1,00ст.
0,67ст.
5,108
26 =
Ловеч
0,92ст.
1,03ст.
3,25ст.
5,197
27 =
Благоевград
2,03ст.
2,55ст.
2,63ст.
7,206
28 =
Шумен
3,47ст.
3,44ст.
3,29ст.
10,207

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.