Fuelo


Класация по области за 19 август 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,49ст.

-4,48ст.

-4,83ст.

-13,801

2 =

Хасково

-3,73ст.

-4,17ст.

-3,90ст.

-11,801

3 =

Пловдив

-3,82ст.

-4,28ст.

-3,43ст.

-11,524

4 =

Ямбол

-3,36ст.

-3,95ст.

-3,84ст.

-11,146

5 =

Добрич

-4,37ст.

-3,84ст.

-1,69ст.

-9,896

6 =

Габрово

-1,77ст.

-2,00ст.

-3,11ст.

-6,885

7 =

Велико Търново

-1,62ст.

-1,51ст.

-3,57ст.

-6,705

8 =

Перник

-2,70ст.

-1,93ст.

-1,47ст.

-6,103

9 =

Стара Загора

-1,58ст.

-1,95ст.

-2,27ст.

-5,800

10 =

Варна

0,27ст.

-0,34ст.

-4,97ст.

-5,043

11 =
София (столица)
-2,44ст.
-2,45ст.
-0,06ст.
-4,956
12 =
Сливен
-2,06ст.
-2,47ст.
0,18ст.
-4,357
13 =
Бургас
-1,99ст.
-3,10ст.
0,77ст.
-4,321
14 =
Силистра
-0,77ст.
-1,13ст.
-1,25ст.
-3,153
15 =
Пазарджик
-1,32ст.
-0,37ст.
-1,42ст.
-3,103
16 =
София
-1,89ст.
-1,36ст.
1,41ст.
-1,837
17 =
Смолян
-0,03ст.
0,21ст.
-1,82ст.
-1,644
18 =
Кюстендил
-0,47ст.
0,09ст.
0,17ст.
-0,210
19 =
Търговище
0,97ст.
1,71ст.
-2,87ст.
-0,192
20 =
Разград
1,09ст.
1,12ст.
-1,64ст.
0,566
21 =
Кърджали
1,03ст.
-0,97ст.
0,63ст.
0,692
22 =
Ловеч
-0,92ст.
-1,38ст.
4,24ст.
1,944
23 =
Плевен
1,20ст.
1,61ст.
2,05ст.
4,872
24 =
Видин
1,84ст.
2,22ст.
0,85ст.
4,912
25 =
Монтана
1,87ст.
2,61ст.
2,04ст.
6,524
26 =
Враца
2,57ст.
2,31ст.
2,03ст.
6,908
27 =
Благоевград
1,73ст.
1,98ст.
3,79ст.
7,502
28 =
Шумен
4,75ст.
4,56ст.
0,44ст.
9,743

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.