Fuelo


Класация по области за 18 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,81ст.

-6,91ст.

-5,02ст.

-17,736

2 +3

Русе

-3,73ст.

-4,38ст.

-2,72ст.

-10,825

3 -1

Стара Загора

-3,38ст.

-3,90ст.

-2,47ст.

-9,755

4 -1

Ямбол

-2,58ст.

-3,46ст.

-3,42ст.

-9,462

5 -1

Габрово

-2,45ст.

-2,72ст.

-3,15ст.

-8,319

6 =

Пловдив

-1,88ст.

-2,38ст.

-1,74ст.

-6,003

7 =

Шумен

0,56ст.

1,36ст.

-6,85ст.

-4,932

8 =

Хасково

-2,42ст.

-1,70ст.

0,05ст.

-4,070

9 =

София

-1,99ст.

-2,30ст.

0,37ст.

-3,916

10 =

София (столица)

-1,37ст.

-1,31ст.

-0,78ст.

-3,468

11 =
Добрич
-1,43ст.
-0,18ст.
-0,69ст.
-2,297
12 +6
Силистра
-0,03ст.
-0,13ст.
-2,08ст.
-2,245
13 +6
Търговище
0,84ст.
0,19ст.
-3,21ст.
-2,187
14 -2
Пазарджик
-1,06ст.
-0,36ст.
-0,62ст.
-2,042
15 -2
Перник
-1,21ст.
-1,50ст.
1,00ст.
-1,714
16 -2
Сливен
-0,78ст.
-1,68ст.
0,95ст.
-1,504
17 -2
Бургас
-0,56ст.
-1,47ст.
0,75ст.
-1,278
18 -2
Разград
0,29ст.
-0,06ст.
-0,92ст.
-0,695
19 -2
Смолян
-0,56ст.
-0,33ст.
0,38ст.
-0,515
20 =
Ловеч
-0,85ст.
-0,69ст.
2,97ст.
1,431
21 +1
Варна
1,33ст.
1,78ст.
-0,75ст.
2,354
22 -1
Благоевград
-0,02ст.
0,62ст.
1,83ст.
2,433
23 =
Монтана
0,06ст.
0,63ст.
3,32ст.
4,006
24 =
Кърджали
1,31ст.
0,22ст.
3,03ст.
4,560
25 =
Враца
1,82ст.
2,67ст.
2,03ст.
6,524
26 =
Плевен
2,48ст.
2,48ст.
2,71ст.
7,667
27 =
Кюстендил
1,66ст.
2,88ст.
3,48ст.
8,023
28 =
Видин
2,76ст.
2,63ст.
3,42ст.
8,811

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.