Fuelo


Класация по области за 23 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,84ст.

-6,91ст.

-4,92ст.

-17,668

2 =

Габрово

-4,23ст.

-4,03ст.

-4,89ст.

-13,151

3 =

Русе

-3,75ст.

-4,38ст.

-2,72ст.

-10,843

4 =

Стара Загора

-3,53ст.

-3,98ст.

-2,54ст.

-10,049

5 =

Ямбол

-2,58ст.

-3,19ст.

-4,16ст.

-9,934

6 =

Пловдив

-1,88ст.

-2,37ст.

-2,10ст.

-6,357

7 =

Шумен

0,56ст.

1,36ст.

-7,33ст.

-5,417

8 =

София

-2,09ст.

-2,46ст.

0,46ст.

-4,091

9 =

Хасково

-2,42ст.

-1,70ст.

0,05ст.

-4,070

10 =

София (столица)

-1,28ст.

-1,32ст.

-0,89ст.

-3,490

11 =
Добрич
-1,63ст.
-0,28ст.
-0,87ст.
-2,779
12 =
Търговище
0,84ст.
0,19ст.
-3,29ст.
-2,259
13 =
Силистра
-0,03ст.
-0,13ст.
-2,08ст.
-2,245
14 =
Пазарджик
-1,06ст.
-0,36ст.
-0,81ст.
-2,231
15 =
Перник
-1,21ст.
-1,50ст.
1,00ст.
-1,714
16 =
Сливен
-0,78ст.
-1,68ст.
0,95ст.
-1,504
17 =
Бургас
-0,59ст.
-1,48ст.
0,62ст.
-1,441
18 =
Разград
0,29ст.
-0,11ст.
-0,96ст.
-0,790
19 =
Смолян
-0,56ст.
-0,33ст.
0,38ст.
-0,515
20 =
Ловеч
-0,85ст.
-0,69ст.
2,97ст.
1,431
21 =
Варна
1,34ст.
1,72ст.
-0,92ст.
2,144
22 =
Благоевград
-0,02ст.
0,48ст.
1,83ст.
2,293
23 =
Монтана
0,09ст.
0,63ст.
3,32ст.
4,034
24 =
Кърджали
1,31ст.
0,22ст.
3,03ст.
4,560
25 =
Враца
1,64ст.
2,52ст.
1,72ст.
5,888
26 =
Плевен
2,48ст.
2,48ст.
2,71ст.
7,667
27 =
Кюстендил
1,66ст.
2,88ст.
3,48ст.
8,023
28 =
Видин
2,76ст.
2,63ст.
3,42ст.
8,811

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.