Fuelo


Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,92ст.

-7,30ст.

-5,33ст.

-18,548

2 =

Пловдив

-3,72ст.

-4,93ст.

-6,15ст.

-14,804

3 =

Габрово

-4,09ст.

-4,19ст.

-3,69ст.

-11,971

4 =

Стара Загора

-3,78ст.

-4,94ст.

-2,61ст.

-11,333

5 =

Русе

-3,59ст.

-4,51ст.

-1,98ст.

-10,071

6 =

Ямбол

-2,42ст.

-2,78ст.

-4,03ст.

-9,233

7 =

Хасково

-3,20ст.

-2,83ст.

-1,03ст.

-7,067

8 =

Търговище

0,00ст.

-1,62ст.

-4,56ст.

-6,178

9 =

Шумен

1,49ст.

1,89ст.

-8,12ст.

-4,736

10 =

София

-2,08ст.

-2,26ст.

0,39ст.

-3,952

11 =
Разград
-0,50ст.
-0,69ст.
-2,19ст.
-3,380
12 =
Добрич
-1,39ст.
0,15ст.
-1,91ст.
-3,147
13 =
Ловеч
-1,34ст.
-2,85ст.
1,83ст.
-2,363
14 +1
Пазарджик
-0,72ст.
0,16ст.
-0,95ст.
-1,509
15 -1
София (столица)
-0,83ст.
-0,76ст.
0,38ст.
-1,211
16 =
Смолян
-0,28ст.
-0,17ст.
-0,41ст.
-0,857
17 =
Силистра
0,38ст.
0,50ст.
-1,32ст.
-0,445
18 =
Перник
-1,07ст.
-0,79ст.
1,67ст.
-0,190
19 =
Бургас
0,11ст.
-0,65ст.
1,34ст.
0,796
20 =
Благоевград
0,11ст.
0,56ст.
0,23ст.
0,898
21 =
Варна
2,14ст.
2,49ст.
-3,04ст.
1,593
22 =
Сливен
0,18ст.
-0,46ст.
2,34ст.
2,065
23 =
Кърджали
1,33ст.
-0,24ст.
2,94ст.
4,032
24 =
Враца
1,71ст.
2,26ст.
1,67ст.
5,639
25 =
Плевен
1,82ст.
1,42ст.
4,47ст.
7,704
26 =
Монтана
1,51ст.
2,40ст.
4,52ст.
8,434
27 =
Видин
2,76ст.
3,04ст.
3,68ст.
9,481
28 =
Кюстендил
2,49ст.
3,53ст.
5,23ст.
11,241

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.