Fuelo


Класация по области за 27 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,54ст.

-5,66ст.

-1,71ст.

-11,909

2 +1

Габрово

-4,09ст.

-4,72ст.

-2,59ст.

-11,399

3 -1

Пловдив

-4,17ст.

-5,88ст.

-1,25ст.

-11,300

4 =

Велико Търново

-4,55ст.

-4,88ст.

-1,36ст.

-10,790

5 +1

Стара Загора

-3,17ст.

-4,52ст.

-0,27ст.

-7,958

6 -1

Ямбол

-3,19ст.

-3,05ст.

-1,68ст.

-7,926

7 =

Хасково

-3,62ст.

-3,26ст.

-0,58ст.

-7,458

8 =

София (столица)

-2,92ст.

-2,44ст.

-0,16ст.

-5,516

9 =

Търговище

-0,07ст.

-2,05ст.

-2,88ст.

-5,001

10 =

София

-2,39ст.

-2,12ст.

0,45ст.

-4,056

11 =
Добрич
-1,47ст.
-0,27ст.
-2,02ст.
-3,760
12 =
Ловеч
-1,00ст.
-2,68ст.
1,05ст.
-2,632
13 =
Шумен
-0,37ст.
-1,21ст.
-0,79ст.
-2,368
14 =
Пазарджик
-1,00ст.
-0,44ст.
-0,47ст.
-1,917
15 =
Перник
-1,32ст.
-0,93ст.
0,76ст.
-1,488
16 =
Бургас
-0,51ст.
-1,29ст.
0,32ст.
-1,475
17 =
Смолян
-0,50ст.
-0,63ст.
-0,32ст.
-1,458
18 =
Сливен
-0,14ст.
-0,86ст.
0,41ст.
-0,588
19 =
Разград
-0,17ст.
-0,14ст.
0,81ст.
0,509
20 =
Благоевград
-0,28ст.
0,22ст.
0,70ст.
0,645
21 =
Силистра
0,03ст.
0,56ст.
0,56ст.
1,154
22 =
Кърджали
1,39ст.
-0,18ст.
2,19ст.
3,398
23 =
Варна
1,93ст.
2,20ст.
-0,14ст.
3,989
24 +1
Плевен
1,73ст.
1,21ст.
2,62ст.
5,560
25 -1
Враца
1,67ст.
2,38ст.
1,65ст.
5,706
26 =
Монтана
1,54ст.
2,03ст.
2,64ст.
6,211
27 =
Видин
2,52ст.
2,74ст.
2,26ст.
7,524
28 =
Кюстендил
2,31ст.
3,51ст.
2,84ст.
8,664

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.