Fuelo


Класация по области за 21 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,22ст.

-5,43ст.

-1,93ст.

-11,580

2 =

Габрово

-3,84ст.

-4,81ст.

-2,34ст.

-11,001

3 =

Пловдив

-3,74ст.

-5,75ст.

-1,34ст.

-10,831

4 =

Велико Търново

-4,15ст.

-4,85ст.

-1,56ст.

-10,565

5 =

Ямбол

-3,06ст.

-3,08ст.

-2,03ст.

-8,169

6 =

Стара Загора

-2,98ст.

-4,26ст.

-0,47ст.

-7,706

7 =

Хасково

-3,15ст.

-2,87ст.

-1,10ст.

-7,120

8 =

София

-2,51ст.

-2,46ст.

-0,04ст.

-5,019

9 =

Търговище

0,12ст.

-2,19ст.

-2,83ст.

-4,898

10 =

София (столица)

-2,62ст.

-2,63ст.

0,71ст.

-4,538

11 =
Добрич
-0,76ст.
0,12ст.
-2,07ст.
-2,705
12 =
Ловеч
-0,50ст.
-2,15ст.
0,71ст.
-1,942
13 =
Пазарджик
-0,77ст.
-0,30ст.
-0,78ст.
-1,848
14 =
Бургас
-0,15ст.
-1,13ст.
0,02ст.
-1,252
15 =
Перник
-0,36ст.
-0,32ст.
0,24ст.
-0,440
16 =
Сливен
0,31ст.
-0,52ст.
-0,15ст.
-0,360
17 =
Смолян
0,33ст.
-0,02ст.
-0,41ст.
-0,111
18 =
Шумен
0,45ст.
-0,38ст.
-0,06ст.
0,004
19 =
Благоевград
0,09ст.
0,48ст.
-0,15ст.
0,411
20 =
Силистра
0,19ст.
0,31ст.
0,20ст.
0,700
21 =
Разград
0,67ст.
0,50ст.
1,52ст.
2,685
22 +1
Варна
2,33ст.
2,23ст.
-0,29ст.
4,268
23 -1
Кърджали
2,06ст.
0,45ст.
1,81ст.
4,309
24 =
Монтана
1,31ст.
1,40ст.
1,84ст.
4,554
25 =
Видин
2,28ст.
1,67ст.
1,70ст.
5,647
26 =
Плевен
2,20ст.
1,71ст.
2,40ст.
6,314
27 =
Враца
2,22ст.
2,81ст.
1,30ст.
6,323
28 =
Кюстендил
2,72ст.
3,80ст.
2,25ст.
8,772

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.