Fuelo


Класация по области за 24 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,33ст.

-5,60ст.

-1,93ст.

-11,860

2 =

Габрово

-3,84ст.

-4,94ст.

-2,34ст.

-11,126

3 =

Пловдив

-3,68ст.

-5,81ст.

-1,33ст.

-10,816

4 =

Велико Търново

-4,15ст.

-4,93ст.

-1,56ст.

-10,645

5 =

Ямбол

-3,25ст.

-3,59ст.

-1,94ст.

-8,780

6 =

Стара Загора

-2,98ст.

-4,34ст.

-0,47ст.

-7,795

7 =

Хасково

-3,15ст.

-2,97ст.

-1,10ст.

-7,224

8 =

София

-2,51ст.

-2,62ст.

-0,04ст.

-5,173

9 =

София (столица)

-2,64ст.

-2,74ст.

0,71ст.

-4,677

10 =

Търговище

0,07ст.

-2,30ст.

-2,37ст.

-4,604

11 =
Добрич
-0,76ст.
0,12ст.
-1,96ст.
-2,596
12 =
Ловеч
-0,50ст.
-2,15ст.
0,71ст.
-1,942
13 =
Пазарджик
-0,77ст.
-0,41ст.
-0,66ст.
-1,843
14 =
Бургас
-0,15ст.
-1,18ст.
0,02ст.
-1,302
15 =
Перник
-0,36ст.
-0,32ст.
0,24ст.
-0,440
16 =
Сливен
0,31ст.
-0,52ст.
-0,05ст.
-0,263
17 =
Смолян
0,33ст.
-0,12ст.
-0,41ст.
-0,209
18 =
Шумен
0,47ст.
-0,36ст.
-0,06ст.
0,056
19 =
Благоевград
-0,04ст.
0,20ст.
-0,06ст.
0,102
20 =
Силистра
0,19ст.
0,06ст.
0,20ст.
0,450
21 =
Разград
0,58ст.
0,39ст.
1,37ст.
2,343
22 =
Кърджали
2,06ст.
0,45ст.
1,81ст.
4,309
23 =
Варна
2,40ст.
2,30ст.
-0,21ст.
4,489
24 =
Монтана
1,31ст.
1,40ст.
1,84ст.
4,554
25 =
Видин
2,28ст.
1,52ст.
1,70ст.
5,499
26 =
Враца
2,22ст.
2,72ст.
1,30ст.
6,238
27 =
Плевен
2,20ст.
1,71ст.
2,40ст.
6,314
28 =
Кюстендил
2,36ст.
3,20ст.
2,09ст.
7,655

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.