Fuelo


Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,33ст.

-5,60ст.

-1,93ст.

-11,860

2 =

Габрово

-4,22ст.

-5,19ст.

-2,38ст.

-11,786

3 =

Пловдив

-3,68ст.

-5,92ст.

-1,31ст.

-10,913

4 =

Велико Търново

-4,15ст.

-5,00ст.

-1,56ст.

-10,711

5 =

Ямбол

-3,25ст.

-3,68ст.

-1,94ст.

-8,861

6 =

Стара Загора

-3,35ст.

-4,69ст.

-0,50ст.

-8,541

7 =

Хасково

-3,22ст.

-3,03ст.

-1,10ст.

-7,344

8 =

София

-2,46ст.

-2,83ст.

-0,04ст.

-5,338

9 =

Търговище

-0,02ст.

-2,51ст.

-2,40ст.

-4,935

10 =

София (столица)

-2,59ст.

-2,74ст.

0,70ст.

-4,628

11 =
Добрич
-0,76ст.
0,12ст.
-1,96ст.
-2,596
12 =
Ловеч
-0,50ст.
-2,15ст.
0,71ст.
-1,942
13 =
Пазарджик
-0,77ст.
-0,41ст.
-0,61ст.
-1,793
14 =
Бургас
-0,13ст.
-1,24ст.
0,02ст.
-1,352
15 =
Шумен
0,16ст.
-0,67ст.
-0,35ст.
-0,862
16 =
Перник
-0,36ст.
-0,32ст.
0,24ст.
-0,440
17 =
Сливен
0,31ст.
-0,58ст.
-0,05ст.
-0,323
18 =
Смолян
0,33ст.
-0,12ст.
-0,41ст.
-0,209
19 =
Благоевград
-0,04ст.
0,20ст.
-0,06ст.
0,102
20 =
Силистра
0,31ст.
0,16ст.
0,20ст.
0,669
21 =
Разград
0,47ст.
0,28ст.
1,33ст.
2,083
22 =
Кърджали
2,06ст.
0,45ст.
1,81ст.
4,309
23 =
Варна
2,37ст.
2,24ст.
-0,27ст.
4,340
24 =
Монтана
1,43ст.
1,51ст.
1,84ст.
4,783
25 =
Видин
2,28ст.
1,52ст.
1,70ст.
5,499
26 =
Враца
2,22ст.
2,72ст.
1,30ст.
6,238
27 =
Плевен
2,20ст.
1,71ст.
2,40ст.
6,314
28 =
Кюстендил
2,50ст.
3,34ст.
2,09ст.
7,937

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.