Fuelo


Класация по области за 30 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,26ст.

-5,05ст.

-2,15ст.

-11,455

2 =

Велико Търново

-2,67ст.

-4,74ст.

-0,88ст.

-8,287

3 =

Пловдив

-2,93ст.

-3,76ст.

-1,27ст.

-7,967

4 =

Русе

-2,88ст.

-4,25ст.

-0,60ст.

-7,735

5 =

Ямбол

-2,30ст.

-3,56ст.

-1,06ст.

-6,918

6 =

София

-2,99ст.

-3,39ст.

-0,11ст.

-6,489

7 =

Хасково

-2,82ст.

-3,22ст.

-0,32ст.

-6,361

8 =

Ловеч

-1,83ст.

-3,49ст.

-0,41ст.

-5,737

9 =

София (столица)

-2,78ст.

-3,01ст.

0,18ст.

-5,611

10 =

Перник

-2,00ст.

-2,28ст.

-0,09ст.

-4,363

11 =
Бургас
-0,97ст.
-2,59ст.
0,19ст.
-3,366
12 =
Добрич
-1,00ст.
-1,89ст.
-0,14ст.
-3,032
13 =
Силистра
-0,68ст.
-1,34ст.
-0,48ст.
-2,501
14 =
Смолян
-0,90ст.
-1,33ст.
-0,08ст.
-2,311
15 =
Сливен
-1,12ст.
-1,61ст.
0,58ст.
-2,151
16 =
Габрово
-0,16ст.
-1,18ст.
-0,70ст.
-2,038
17 =
Пазарджик
-1,00ст.
-0,94ст.
0,12ст.
-1,822
18 =
Стара Загора
-0,09ст.
-1,91ст.
0,37ст.
-1,627
19 =
Враца
-0,09ст.
-0,29ст.
0,17ст.
-0,216
20 =
Търговище
0,36ст.
-0,89ст.
0,51ст.
-0,008
21 =
Разград
-0,32ст.
-0,68ст.
1,43ст.
0,429
22 =
Варна
1,07ст.
0,01ст.
0,88ст.
1,957
23 +4
Видин
0,64ст.
-0,07ст.
1,57ст.
2,140
24 -1
Благоевград
0,39ст.
0,96ст.
1,03ст.
2,376
25 -1
Плевен
0,40ст.
-0,51ст.
2,54ст.
2,424
26 -1
Кърджали
2,30ст.
0,10ст.
0,03ст.
2,425
27 -1
Монтана
0,56ст.
0,00ст.
2,24ст.
2,799
28 =
Кюстендил
0,83ст.
1,06ст.
1,69ст.
3,573

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.