Fuelo


Класация по области за 31 юли 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,05ст.

-5,66ст.

-4,50ст.

-14,206

2 =

Велико Търново

-2,96ст.

-4,61ст.

-1,75ст.

-9,317

3 =

София (столица)

-2,98ст.

-3,73ст.

-0,71ст.

-7,422

4 =

Ямбол

-2,35ст.

-2,76ст.

-1,23ст.

-6,335

5 =

Пловдив

-2,09ст.

-3,04ст.

-1,21ст.

-6,328

6 =

Русе

-2,46ст.

-3,14ст.

-0,25ст.

-5,858

7 =

Габрово

-1,84ст.

-2,48ст.

-1,52ст.

-5,845

8 =

Хасково

-2,55ст.

-2,61ст.

-0,60ст.

-5,763

9 +1

Перник

-1,78ст.

-1,71ст.

-1,78ст.

-5,275

10 -1

София

-2,14ст.

-2,23ст.

-0,90ст.

-5,265

11 =
Ловеч
-1,42ст.
-2,36ст.
0,23ст.
-3,550
12 =
Търговище
-0,05ст.
-0,91ст.
-2,25ст.
-3,205
13 =
Бургас
-0,83ст.
-2,40ст.
0,11ст.
-3,121
14 =
Пазарджик
-1,39ст.
-1,88ст.
0,22ст.
-3,049
15 =
Стара Загора
-0,95ст.
-2,00ст.
0,38ст.
-2,568
16 =
Сливен
-1,04ст.
-1,32ст.
-0,11ст.
-2,467
17 =
Добрич
-0,84ст.
-1,65ст.
0,48ст.
-2,010
18 =
Смолян
-0,93ст.
-1,23ст.
0,29ст.
-1,874
19 =
Силистра
0,09ст.
-0,52ст.
-1,13ст.
-1,549
20 =
Враца
-0,34ст.
-0,49ст.
-0,64ст.
-1,467
21 =
Разград
0,42ст.
0,50ст.
1,10ст.
2,025
22 =
Благоевград
0,50ст.
0,37ст.
1,23ст.
2,093
23 =
Видин
0,56ст.
-0,28ст.
2,00ст.
2,280
24 =
Плевен
0,25ст.
-0,07ст.
2,40ст.
2,579
25 =
Варна
1,54ст.
0,86ст.
0,23ст.
2,626
26 =
Монтана
0,97ст.
0,40ст.
1,75ст.
3,121
27 =
Кюстендил
0,89ст.
0,47ст.
2,19ст.
3,549
28 =
Кърджали
1,90ст.
0,74ст.
1,27ст.
3,919

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.