Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Русе

-4,10ст.

-5,88ст.

-3,63ст.

-13,606

2 =

Пловдив

-4,27ст.

-5,94ст.

-3,18ст.

-13,396

3 =

Велико Търново

-4,05ст.

-5,30ст.

-3,18ст.

-12,534

4 =

Габрово

-3,56ст.

-4,09ст.

-3,48ст.

-11,139

5 =

Стара Загора

-3,17ст.

-4,89ст.

-1,86ст.

-9,923

6 =

Ямбол

-3,17ст.

-3,35ст.

-3,10ст.

-9,615

7 =

Хасково

-3,84ст.

-3,65ст.

-0,93ст.

-8,421

8 =

Търговище

-0,10ст.

-2,29ст.

-4,24ст.

-6,616

9 +1

София (столица)

-1,51ст.

-1,71ст.

-1,44ст.

-4,661

10 -1

Добрич

-1,20ст.

-0,67ст.

-2,78ст.

-4,660

11 +1
Шумен
0,92ст.
-0,34ст.
-4,50ст.
-3,923
12 -1
София
-2,15ст.
-2,30ст.
0,61ст.
-3,833
13 =
Ловеч
-0,50ст.
-2,85ст.
1,61ст.
-1,741
14 =
Пазарджик
-0,72ст.
-0,33ст.
-0,56ст.
-1,613
15 =
Смолян
-0,25ст.
-0,44ст.
-0,24ст.
-0,924
16 =
Перник
-0,79ст.
-1,04ст.
1,19ст.
-0,631
17 +1
Разград
0,31ст.
-0,31ст.
-0,44ст.
-0,444
18 -1
Бургас
0,04ст.
-1,29ст.
0,83ст.
-0,418
19 =
Силистра
0,47ст.
0,34ст.
-0,60ст.
0,213
20 =
Благоевград
0,21ст.
0,17ст.
0,31ст.
0,687
21 =
Сливен
0,33ст.
-0,86ст.
1,39ст.
0,857
22 =
Варна
2,02ст.
1,74ст.
-2,59ст.
1,170
23 =
Кърджали
1,61ст.
-0,42ст.
2,58ст.
3,771
24 =
Враца
2,04ст.
2,15ст.
1,44ст.
5,641
25 =
Плевен
2,08ст.
1,23ст.
3,60ст.
6,905
26 =
Монтана
1,89ст.
2,23ст.
2,84ст.
6,954
27 =
Видин
2,96ст.
2,85ст.
2,16ст.
7,970
28 =
Кюстендил
2,56ст.
3,26ст.
4,00ст.
9,813

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.