Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-4,72ст.

-6,14ст.

-4,97ст.

-15,831

2 =

Велико Търново

-3,41ст.

-4,84ст.

-2,17ст.

-10,419

3 =

Пловдив

-3,18ст.

-3,42ст.

-2,60ст.

-9,196

4 =

София (столица)

-3,47ст.

-3,47ст.

-1,72ст.

-8,660

5 =

Ямбол

-3,08ст.

-3,27ст.

-1,57ст.

-7,915

6 =

Русе

-3,27ст.

-3,65ст.

-0,49ст.

-7,409

7 =

София

-3,16ст.

-3,01ст.

-0,79ст.

-6,959

8 =

Габрово

-1,97ст.

-1,94ст.

-1,90ст.

-5,811

9 =

Хасково

-2,76ст.

-2,33ст.

-0,63ст.

-5,723

10 +1

Добрич

-1,86ст.

-2,24ст.

-0,72ст.

-4,818

11 -1
Стара Загора
-1,55ст.
-1,82ст.
-1,44ст.
-4,817
12 =
Ловеч
-1,72ст.
-2,43ст.
0,03ст.
-4,121
13 =
Търговище
-0,30ст.
-0,88ст.
-2,69ст.
-3,872
14 =
Перник
-1,63ст.
-1,14ст.
-0,83ст.
-3,599
15 =
Бургас
-1,23ст.
-2,34ст.
0,04ст.
-3,530
16 =
Силистра
-0,52ст.
-0,73ст.
-1,79ст.
-3,034
17 =
Пазарджик
-1,48ст.
-1,47ст.
0,05ст.
-2,900
18 =
Сливен
-1,32ст.
-1,22ст.
0,20ст.
-2,339
19 =
Смолян
-1,05ст.
-1,14ст.
-0,09ст.
-2,274
20 =
Враца
-0,41ст.
-0,16ст.
-0,67ст.
-1,239
21 =
Плевен
-0,15ст.
-0,29ст.
2,32ст.
1,886
22 =
Благоевград
0,43ст.
0,63ст.
1,22ст.
2,279
23 =
Варна
1,64ст.
1,43ст.
-0,01ст.
3,056
24 =
Монтана
0,62ст.
0,43ст.
2,38ст.
3,421
25 =
Видин
0,63ст.
0,07ст.
2,82ст.
3,517
26 +1
Разград
0,58ст.
1,32ст.
1,72ст.
3,619
27 +1
Кърджали
1,98ст.
0,88ст.
0,77ст.
3,630
28 -2
Кюстендил
0,58ст.
0,97ст.
2,13ст.
3,681

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.