Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Шумен

-3,97ст.

-5,51ст.

-2,54ст.

-12,029

2 =

Русе

-3,72ст.

-4,87ст.

-1,72ст.

-10,310

3 =

Велико Търново

-2,78ст.

-4,34ст.

-1,82ст.

-8,944

4 =

Пловдив

-2,39ст.

-3,96ст.

-2,30ст.

-8,647

5 =

Хасково

-3,23ст.

-4,06ст.

-1,34ст.

-8,628

6 =

Добрич

-2,83ст.

-2,87ст.

-1,74ст.

-7,438

7 =

Ямбол

-1,68ст.

-3,46ст.

-1,43ст.

-6,567

8 =

Ловеч

-2,48ст.

-3,91ст.

-0,07ст.

-6,464

9 =

София

-2,25ст.

-2,71ст.

-0,71ст.

-5,677

10 =

Смолян

-1,73ст.

-2,19ст.

-0,51ст.

-4,430

11 =
Бургас
-0,83ст.
-1,97ст.
-0,28ст.
-3,083
12 =
Пазарджик
-0,70ст.
-1,13ст.
-0,67ст.
-2,497
13 +1
София (столица)
-0,79ст.
-1,17ст.
0,10ст.
-1,867
14 -1
Сливен
-0,47ст.
-1,17ст.
0,24ст.
-1,393
15 +1
Габрово
-0,09ст.
-0,39ст.
-0,59ст.
-1,074
16 -1
Стара Загора
0,18ст.
-1,63ст.
0,57ст.
-0,881
17 +1
Силистра
-0,03ст.
0,16ст.
-0,84ст.
-0,716
18 -1
Търговище
1,70ст.
-1,35ст.
-0,37ст.
-0,023
19 =
Враца
-0,36ст.
0,36ст.
0,47ст.
0,470
20 =
Варна
1,09ст.
0,16ст.
-0,34ст.
0,911
21 =
Разград
0,08ст.
-0,56ст.
2,22ст.
1,750
22 =
Перник
0,81ст.
0,89ст.
0,29ст.
1,993
23 =
Кюстендил
0,51ст.
0,46ст.
1,16ст.
2,128
24 +2
Видин
0,84ст.
-0,29ст.
1,86ст.
2,411
25 -1
Кърджали
2,08ст.
0,38ст.
0,18ст.
2,632
26 -1
Плевен
0,78ст.
-0,53ст.
2,44ст.
2,687
27 =
Монтана
0,94ст.
0,40ст.
1,80ст.
3,141
28 =
Благоевград
1,42ст.
1,52ст.
0,73ст.
3,665

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.