Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Ямбол

-4,88ст.

-5,77ст.

-1,76ст.

-12,402

2 =

Пловдив

-4,06ст.

-4,11ст.

-2,62ст.

-10,784

3 =

София

-3,90ст.

-4,09ст.

-1,63ст.

-9,620

4 =

Пазарджик

-4,17ст.

-4,08ст.

-1,32ст.

-9,572

5 =

Русе

-4,34ст.

-3,86ст.

-1,00ст.

-9,201

6 =

Стара Загора

-3,69ст.

-4,09ст.

-1,17ст.

-8,957

7 =

Перник

-2,18ст.

-3,03ст.

-2,92ст.

-8,131

8 =

Велико Търново

-2,71ст.

-3,53ст.

-1,82ст.

-8,060

9 =

Шумен

-2,44ст.

-2,48ст.

-2,24ст.

-7,160

10 =

Хасково

-2,38ст.

-3,10ст.

-0,88ст.

-6,359

11 =
Сливен
-1,89ст.
-2,44ст.
-1,19ст.
-5,523
12 =
София (столица)
-1,88ст.
-2,35ст.
-1,02ст.
-5,257
13 =
Габрово
-1,91ст.
-2,39ст.
-0,94ст.
-5,241
14 =
Ловеч
-1,74ст.
-2,51ст.
-0,73ст.
-4,981
15 =
Благоевград
-1,30ст.
-1,97ст.
-1,20ст.
-4,474
16 =
Търговище
-0,26ст.
-1,85ст.
-2,19ст.
-4,298
17 =
Варна
-1,25ст.
-1,53ст.
-1,23ст.
-4,012
18 =
Бургас
-1,16ст.
-2,02ст.
-0,06ст.
-3,238
19 =
Видин
0,00ст.
-1,34ст.
-0,73ст.
-2,071
20 =
Кюстендил
-0,62ст.
-0,85ст.
-0,43ст.
-1,901
21 =
Враца
-0,04ст.
-0,54ст.
-0,42ст.
-0,996
22 =
Монтана
0,00ст.
-1,05ст.
0,16ст.
-0,893
23 =
Добрич
-0,11ст.
-1,10ст.
0,48ст.
-0,735
24 =
Силистра
-0,43ст.
-1,03ст.
0,77ст.
-0,688
25 =
Плевен
0,13ст.
-0,22ст.
0,39ст.
0,305
26 =
Смолян
-0,05ст.
-0,41ст.
2,51ст.
2,058
27 =
Разград
0,33ст.
-0,41ст.
2,42ст.
2,344
28 =
Кърджали
1,16ст.
-0,30ст.
1,51ст.
2,373

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.