Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Велико Търново

-5,81ст.

-7,12ст.

-4,97ст.

-17,900

2 =

Пловдив

-4,58ст.

-5,81ст.

-5,89ст.

-16,272

3 =

Русе

-4,11ст.

-5,29ст.

-3,56ст.

-12,964

4 =

Габрово

-4,19ст.

-4,25ст.

-3,48ст.

-11,920

5 =

Стара Загора

-3,99ст.

-5,23ст.

-2,05ст.

-11,270

6 =

Ямбол

-2,53ст.

-2,92ст.

-4,29ст.

-9,737

7 =

Хасково

-3,65ст.

-3,22ст.

-0,42ст.

-7,286

8 =

Търговище

-0,17ст.

-1,90ст.

-4,29ст.

-6,366

9 =

Шумен

1,46ст.

1,50ст.

-6,94ст.

-3,982

10 =

София

-2,05ст.

-2,21ст.

0,90ст.

-3,366

11 =
Разград
-0,67ст.
-1,17ст.
-1,33ст.
-3,167
12 =
Добрич
-1,24ст.
0,17ст.
-1,37ст.
-2,441
13 =
София (столица)
-1,25ст.
-1,17ст.
0,05ст.
-2,369
14 =
Ловеч
-1,34ст.
-2,91ст.
2,27ст.
-1,988
15 =
Пазарджик
-0,74ст.
0,13ст.
-0,60ст.
-1,208
16 =
Смолян
-0,35ст.
-0,24ст.
-0,18ст.
-0,770
17 =
Силистра
0,22ст.
0,47ст.
-0,88ст.
-0,193
18 =
Перник
-1,18ст.
-0,89ст.
1,90ст.
-0,167
19 =
Бургас
-0,19ст.
-0,97ст.
1,74ст.
0,587
20 =
Благоевград
0,01ст.
0,47ст.
0,63ст.
1,113
21 =
Варна
1,85ст.
2,26ст.
-2,70ст.
1,415
22 =
Сливен
0,04ст.
-0,68ст.
2,51ст.
1,873
23 =
Кърджали
1,25ст.
-0,32ст.
3,29ст.
4,225
24 =
Враца
1,69ст.
2,24ст.
2,03ст.
5,956
25 =
Плевен
1,77ст.
1,37ст.
4,64ст.
7,776
26 =
Монтана
1,31ст.
2,23ст.
4,72ст.
8,263
27 =
Видин
2,64ст.
2,93ст.
4,11ст.
9,671
28 =
Кюстендил
2,34ст.
3,47ст.
5,42ст.
11,233

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.