Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +17

Смолян

74,13ст.

76,10ст.

37,88ст.

188,113

2 +12

Пазарджик

84,41ст.

85,94ст.

36,19ст.

206,543

3 +21

Кърджали

116,40ст.

117,89ст.

50,97ст.

285,252

4 -2

Ямбол

121,72ст.

120,22ст.

46,97ст.

288,906

5 +3

София

120,53ст.

121,71ст.

49,66ст.

291,901

6 +13

Ловеч

122,28ст.

119,45ст.

52,34ст.

294,070

7 +3

Хасково

122,32ст.

120,83ст.

51,97ст.

295,122

8 +3

Сливен

122,14ст.

121,82ст.

53,02ст.

296,987

9 -8

Стара Загора

126,65ст.

129,19ст.

54,36ст.

310,197

10 +17

Кюстендил

123,66ст.

131,03ст.

56,23ст.

310,912

11 -6
Велико Търново
128,34ст.
132,20ст.
52,51ст.
313,050
12 +10
Търговище
134,21ст.
136,94ст.
48,84ст.
319,987
13 +2
Перник
135,32ст.
137,93ст.
46,81ст.
320,060
14 +9
Монтана
127,83ст.
131,49ст.
61,16ст.
320,474
15 +10
Враца
136,31ст.
137,26ст.
50,61ст.
324,183
16 +4
Благоевград
133,55ст.
135,80ст.
64,30ст.
333,650
17 +9
Плевен
138,83ст.
141,87ст.
58,45ст.
339,143
18 -12
Пловдив
143,31ст.
141,09ст.
60,62ст.
345,018
19 -7
Бургас
142,90ст.
142,32ст.
60,68ст.
345,898
20 -16
Русе
140,14ст.
140,63ст.
69,23ст.
350,000
21 -5
Разград
144,77ст.
147,91ст.
65,72ст.
358,396
22 -13
Добрич
149,00ст.
155,10ст.
66,44ст.
370,544
23 -2
Варна
152,59ст.
154,64ст.
63,44ст.
370,675
24 -21
Габрово
156,32ст.
154,81ст.
62,22ст.
373,357
25 -8
Силистра
159,07ст.
162,77ст.
68,21ст.
390,047
26 +2
Видин
173,44ст.
172,85ст.
74,63ст.
420,923
27 -14
София (столица)
175,07ст.
177,59ст.
80,24ст.
432,890
28 -21
Шумен
198,78ст.
204,33ст.
79,06ст.
482,172

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.