Fuelo


Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в България

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +17

Смолян

65,27ст.

72,53ст.

40,51ст.

178,317

2 +4

Пазарджик

87,59ст.

85,68ст.

52,38ст.

225,648

3 +21

Плевен

94,79ст.

100,07ст.

44,21ст.

239,070

4 +10

Търговище

105,51ст.

104,49ст.

42,49ст.

252,486

5 +11

Сливен

99,59ст.

103,70ст.

51,22ст.

254,506

6 -4

Велико Търново

101,32ст.

107,12ст.

47,48ст.

255,910

7 +5

Ловеч

109,09ст.

103,57ст.

51,46ст.

264,129

8 -1

Ямбол

102,63ст.

115,71ст.

51,56ст.

269,904

9 +2

София

106,73ст.

112,41ст.

51,00ст.

270,144

10 +18

Кърджали

112,15ст.

116,47ст.

50,97ст.

279,581

11 +4
Стара Загора
110,01ст.
112,68ст.
59,63ст.
282,325
12 -4
Хасково
117,75ст.
114,68ст.
58,68ст.
291,102
13 -8
Русе
119,08ст.
114,70ст.
62,47ст.
296,237
14 +3
Добрич
125,98ст.
128,65ст.
66,76ст.
321,389
15 -6
Перник
132,37ст.
143,79ст.
49,22ст.
325,373
16 +11
Кюстендил
126,72ст.
132,64ст.
68,00ст.
327,361
17 +8
Разград
130,70ст.
130,75ст.
67,90ст.
329,350
18 +2
Враца
133,32ст.
133,35ст.
64,36ст.
331,029
19 +4
Благоевград
127,04ст.
130,77ст.
75,72ст.
333,529
20 -10
Габрово
132,66ст.
134,82ст.
67,29ст.
334,765
21 -8
Бургас
134,82ст.
137,42ст.
67,06ст.
339,293
22 =
Варна
139,33ст.
132,10ст.
68,52ст.
339,947
23 -2
Монтана
136,09ст.
138,03ст.
79,63ст.
353,738
24 -23
Шумен
144,51ст.
144,66ст.
69,00ст.
358,171
25 -6
Силистра
144,18ст.
143,49ст.
72,38ст.
360,042
26 -22
Пловдив
146,10ст.
141,42ст.
76,13ст.
363,641
27 -1
Видин
177,33ст.
179,24ст.
92,73ст.
449,302
28 -25
София (столица)
180,80ст.
177,63ст.
93,97ст.
452,398

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.