FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,74 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,21 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Армения 1,85 лв. +0,02 1,74 лв. +0,02
Австрия eu 2,23 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0,01 1,36 лв. +0,01 0,71 лв. +0,01
Белгия eu 2,61 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,22 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
България eu 2,11 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Хърватия eu 2,39 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00
Чехия eu 2,30 лв. +0,01 2,15 лв. +0,01 1,01 лв. +0,01
Дания eu 3,11 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00
Египет 0,85 лв. +0,01 0,62 лв. +0,01
Естония eu 2,66 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Финландия eu 2,79 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00
Франция eu 2,76 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,15 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Германия eu 2,74 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 3,03 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Унгария eu 2,11 лв. -0,02 2,13 лв. -0,02 1,37 лв. -0,01
Исландия 2,84 лв. -0,04 2,72 лв. -0,04
Ирландия eu 2,78 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 2,84 лв. -0,02 3,58 лв. -0,02 1,42 лв. -0,01
Италия eu 3,04 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Йордания 2,39 лв. +0,04 1,38 лв. +0,02
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0,01 0,63 лв. +0,01
Латвия eu 2,30 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,75 лв. +0,04 1,81 лв. +0,03 1,82 лв. +0,03
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,14 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Люксембург eu 2,05 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
Македония 2,09 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,77 лв. +0,03 1,58 лв. +0,02 1,06 лв. +0,02
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,93 лв. +0,01 1,66 лв. +0,01
Холандия eu 3,25 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Норвегия 2,80 лв. -0,04 2,65 лв. -0,04 1,42 лв. -0,02
Полша eu 1,94 лв. -0,01 1,95 лв. -0,01 0,86 лв. +0.00
Португалия eu 3,00 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Румъния eu 1,99 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Русия 1,10 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0,01 0,36 лв. +0,01
Сърбия 2,47 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 2,46 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,60 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Швеция eu 2,49 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Швейцария 2,42 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00
Тунис 0,97 лв. +0,01 0,72 лв. +0.00
Турция 1,54 лв. +0,03 1,59 лв. +0,03 0,45 лв. +0,01
САЩ 1,04 лв. +0,02 1,26 лв. +0,02
Украйна 1,73 лв. -0,01 1,68 лв. -0,01 0,70 лв. +0.00
Великобритания eu 2,57 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ